Hoppa till innehåll

Agenda 2030

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030. Agendan består av 17 globala mål som bland annat syftar till att utrota extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Nu återstår knappt tio år för att nå agendans målsättningar. Även om målen i första hand är formulerade för stater spelar digitaliseringen en viktig roll som katalysator för flera av målsättningarna och kan genom innovationer och teknologiska språng bidra till att hitta lösningar till vår tids utmaningar.

TechSverige vill genom att samla och lyfta goda exempel visa på branschens bidrag till arbetet med målen i agendan och inspirera fler företag att använda sina resurser och kunnande till att bidra till en hållbar samhälls­utveckling. Tiden är nu.

Vill ditt företag vara med och synas? Kontakta Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, via e-post.