Hoppa till innehåll

För att bidra till målet att öka antalet individer med relevant digital framtidskompetenser som leder till arbetsmöjligheter och entreprenörskap, driver Samsung, inom ramen för vårt Corporate Citizenshiparbete, långsiktiga utbildningssatsningar i samverkan med andra aktörer. Under 2019 genomfördes bland annat Samsung Solve For Tomorrow, med fokus på innovation och entreprenörskap. Sedan 2010 har 1,69 miljoner elever och studenter, från 20 länder deltagit i Solve For Tomorrow.

Samsung Electronics Global Sustainability Report 2020, s. 70.

https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/uk/aboutsamsung/pdf/Sustainability_report_2020_en_F.pdf

Under 2019 kom 92% av energiförbrukningen i Samsung Electronics verksamheter i USA, Europa och Kina från förnybara energikällor. Målet är att nå 100% år 2020. Samsung investerar mycket i omställningen till hållbara energilösningar och arbetar aktivt med att öka andelen förnybar energi i sina verksamheter runtom i världen. Bland annat har Samsung installerat solpaneler och geotermiska enheter i Kina, Sydkorea och Indien, samt uppmuntrar sina största leverantörer att sätta ambitiösa energimål.

Samsung Electronics Global Sustainability Report 2020, s. 25.

https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/uk/aboutsamsung/pdf/Sustainability_report_2020_en_F.pdf

 

För att värna om anställdas hälsa och välmående genomförde Samsung Electronics en bedömning av mänskliga rättigheter (HRIA) i Samsung Electronics Vietnam (SEV) i samarbete med Business for Social Responsibility. Vi vill minimera all typ av kränkningar av mänskliga rättigheter i våra verksamheter, och vår extensiva due-diligence syftar till att förebygga och hantera detta. I SEV finns t.ex. internt sjukhus med sängplatser, samt 22 ”Mommy Rooms” med tillgång till gynekologer för havande anställda.

Samsung Electronics Global Sustainability Report 2020, s. 34, 36 och 87.

https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/uk/aboutsamsung/pdf/Sustainability_report_2020_en_F.pdf

 

För att tackla problem inom mänskliga rättigheter och miljö vid brytning av kobalt i Demokratiska republiken Kongo, startade Samsung Electronics i september 2019 ett 3-årigt pilotprojekt ”Cobalt for Development” tillsammans med BMW, BASF och GIZ. Målet är att förbättra arbetsvillkor för gruvdrift i gruvan och miljön runtom. Detta görs genom kontinuerliga riskbedömningar av miljö, hälsa och säkerhet, ökad användning av skyddsutrustning, och ökad tillgång till utbildning.

https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-and-partners-kick-off-cobalt-for-development-project-to-promote-responsible-artisanal-cobalt-mining-in-the-democratic-republic-of-congo

Samsung Electronics Global Sustainability Report 2020, s. 103.

https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/uk/aboutsamsung/pdf/Sustainability_report_2020_en_F.pdf

 

Målen att använda 100% hållbart papper 2020; 0,5 milj. ton återvunnen plast 2030*; samt återta 7,5 milj. ton elavfall 2030*, kräver koordination över hela Samsungs globala verksamhet. Användning av återvunnet papper, sojabläck och bioplast har ökat, samtidigt som förpackningar fått mer hållbar design.

Exempelvis innehåller Galaxy S10 bioplast, 20% av plasten i laddaren är återvunnen och största delen av plasten i förpackningen är ersatt med papper och återvunnet plast.

*(kumulativt från 2009)

Samsung Electronics Global Sustainability Report 2020, s. 9, 29-30, 65, 67.

https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/uk/aboutsamsung/pdf/Sustainability_report_2020_en_F.pdf

 

Claudia Enzi
Claudia Enzi.


Kontaktperson:

Claudia Enzi
Sustainability & Corporate Affairs Manager

claudia.enzi@samsung.com