Hoppa till innehåll

En medlems­organisation för alla företag inom techsektorn

TechSverige är en bransch- och arbetsgivar­organisation för alla företag inom techsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk techbransch. Bland våra cirka 1 400 medlems­företag – som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige – återfinns allt ifrån små startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen.

Våra medlemmar är per automatik medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagar­organisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och dess 48 medlems­organisationer för drygt 60 000 medlems­företag med totalt över 1 500 000 medarbetare.

Vision – En världsledande techsektor får Sverige att nå sin fulla potential

Vår vision är ett hållbart samhälle med en innovativ och ansvarsfull techsektor som möjliggörare. Ett samhälle där människor har hög livskvalitet och företag når stor framgång tack vare de innovativa lösningar som vår techsektor erbjuder. Det är ett samhälle där alla vill och kan ta vara på digitaliseringens möjligheter. Vi hjälper människor, företag och samhälle att nå sin fulla potential. Vi är möjliggörare.

Tillsammans tar vi ansvar för en hållbar samhälls­utveckling som vässar välfärden och stärker svensk konkurrenskraft. Vi är en uppskattad och respekterad sektor som kan verka och växa utan onödiga hinder. Genom att vara attraktiv, innovativ och förtroendeingivande är vår svenska techsektor världsledande. Vi visar vägen mot framtiden.

Mission – Vi skapar bästa möjliga villkor för en världsledande techsektor i Sverige

• Vi verkar för en innovativ, attraktiv och förtroendeingivande sektor.
• Vi driver på en samhälls­utveckling där digitaliseringens potential tas tillvara.
• Vi arbetar för en hållbar, marknadsdriven utveckling av samhället.

Det gör vi genom att:

• Erbjuda branschstöd, skapa arenor för erfarenhetsutbyte och dialog. Vi erbjuder service, kunskap och mötesplatser som stöttar våra medlems­företags affärer.
• Påverka politik, regelverk och opinion. Vi driver medlems­företagens prioriterade frågor och synliggör det värde som vår sektor bidrar med till människor, företag och samhälle.
• Erbjuda arbetsgivarservice och kollektivavtal. Vi är en konstruktiv part som förhandlar, ger arbetsrättslig rådgivning, utbildning, förhandlings- och tvistestöd samt agerar i övrigt för att stötta medlems­företagen i deras roll som arbetsgivare.

Önskade positioner

TechSveriges önskade positioner är målbilder för förbundets utveckling de kommande fem åren.

TechSverige är techsektorns självklara bransch­organisation och medlems­företagens bästa partner.
Vi samlar flest tech­företag och agerar nav för relevanta aktörer i samhället. Genom att vara proaktiv och ledande i techsektorns kärnfrågor är vi en attraktiv samarbetspartner. Vi samverkar inom tjänstesektorn och Svenskt Näringsliv och ingår strategiska partnerskap och samarbeten med andra för ökad medlemsnytta och genomslagskraft. Vi attraherar såväl etablerade som nystartade företag och bidrar till att skapa affärsnytta. Det gör vi genom att bland annat erbjuda medlemsservice av hög kvalitet och marknadsledande affärsavtal. Vår framgång bottnar i att vi har en nära dialog och ett gott samarbete med våra medlems­företag.

TechSverige är techsektorns starka, förtroendeingivande och modiga röst i samhällsdebatten.
Vi åstadkommer bättre villkor för medlems­företagen genom väl underbyggda förslag, proaktivitet och ett välutvecklat kontaktnät med politiker och beslutsfattare. Samtidigt kan vi genom vår spetskompetens och lyhördhet gentemot våra medlemmars behov, snabbt förstå, utvärdera och agera på omvärldsfaktorer och trender som kan komma att påverka vår sektor. Våra medarbetare är Sveriges vassaste experter med god insikt om medlems­företagens förutsättningar och sektorns utveckling. Vi äger bilden av techsektorn och är dess givna företrädare.

TechSverige är techsektorns givna arbetsgivar­organisation som erbjuder ledande avtal och den bästa arbetsgivarservicen
TechSverige ger värdefullt stöd i arbetsgivarfrågor och driver med framgång de arbetsmarknadspolitiska frågor som påverkar våra medlemmar. Vi erbjuder arbetsgivarservice som är anpassad för framtidens arbetsmarknad och som möter företagens behov. Våra ledande, relevanta och värdeskapande avtal gör det enklare och mindre kostsamt att vara arbetsgivare. Genom en konstruktiv dialog med våra fackliga motparter leder vi utvecklingen av den svenska modellen.