Hoppa till innehåll

Statistik

Tech­branschen i Sverige består av många företag som sysselsätter en stor mängd människor, och är starkt bidragande till Sveriges tillväxt och produktivitets­utveckling.

  • Branschen består av företag inriktade på framtagande av digital hårdvara, mjukvara och tjänster – exempelvis utrustning för mobila kommunikationsnätverk som används i hela världen, internationella tjänster för streaming av musik, utveckling av världsledande dataspel och nya framgångs­företag specialiserade på digitalisering av finansiella tjänster. Flertalet internationella IT-företag har också verksamhet i Sverige.
  • Tech­branschen sysselsatte över 250 000 personer 2020. Det är en stadigt växande bransch med mycket stort behov av kompetens.

Definition av branschen – SNI-koder

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard som används för att klassificera bland annat företags verksamheter och arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter. Statistiken på denna webbsida bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB). Tech­branschen är baserad på ett urval av SNI-koderna 26, 42, 46, 58, 61, 62, 63, 82 och 95 på femsiffrig nivå.

Tech­branschen kan förenklat delas in i fyra delbranscher; programvara och IT-tjänster, telekommunikation och infrastruktur, tillverkning av hårdvara samt återförsäljning och service. Programvara och IT-tjänster är en bred delbransch med produkter och tjänster som inkluderar all mjukvara, alla datorprogram och digitala lösningar.

Del­branschen telekommunikation och infrastruktur inkluderar den fysiska infrastrukturen och de tjänster som ska bära den (elektroniska kommunikationstjänster och elektroniska kommunikationsnät). Tillverkning av hårdvara står i sin tur för tillverkning av datorer, nätverksutrustning, mobilteleutrustning och andra komponenter. Den fjärde del­branschen återförsäljning och service, innehåller bland annat tjänster för service av hårdvaru- och mjukvaruprodukter samt själva försäljningsfunktionerna till privatkonsumenter och företag.

Delbranscherna ovan utgör tech­branschens IT- och telekomtunga del. Utöver dessa delbranscher återfinns tech­företag i många andra branscher. Den exakta omfattningen av branschen är därmed sannolikt underskattad.

Tech­branschen kan förenklat delas in i fyra delbranscher; programvara och IT-tjänster, telekommunikation och infrastruktur, tillverkning av hårdvara samt återförsäljning och service. Programvara och IT-tjänster är en bred delbransch med produkter och tjänster som inkluderar all mjukvara, alla datorprogram och digitala lösningar.

Del­branschen telekommunikation och infrastruktur inkluderar den fysiska infrastrukturen och de tjänster som ska bära den (elektroniska kommunikationstjänster och elektroniska kommunikationsnät). Tillverkning av hårdvara står i sin tur för tillverkning av datorer, nätverksutrustning, mobilteleutrustning och andra komponenter. Den fjärde del­branschen återförsäljning och service, innehåller bland annat tjänster för service av hårdvaru- och mjukvaruprodukter samt själva försäljningsfunktionerna till privatkonsumenter och företag.

Delbranscherna ovan utgör tech­branschens IT- och telekomtunga del. Utöver dessa delbranscher återfinns tech­företag i många andra branscher. Den exakta omfattningen av branschen är därmed sannolikt underskattad.