Hoppa till innehåll

Statistik kvinnor och män

Techbranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer.

Andel kvinnor i techbranschen

Källa: SCB.

Andel kvinnliga chefer inklusive vd i techbranschen

Källa: SCB.

Andel kvinnliga chefer exklusive vd i techbranschen

Källa: SCB.

Andel kvinnliga vd i techbranschen

Källa: SCB.