Telekområdet

Telekområdet samlar medlemmar som är intresserade av allt från digital infrastruktur till telekomreglering. På Telekområdets möten diskuteras exempelvis datalagring, förutsättningar för sund konkurrens, kundernas förtroende för branschen, 5G, hinder för bredbandsutbyggnad och förutsättningar för digitaliseringen av Sverige.

Josefine Jonsson, bolagsjurist på Tre och ordförande i Telekområdet: 

Josefine Jonsson– Telekområdet är en arena för dialog och diskussion internt och med externa parter och vi jobbar med att identifiera aktuella och kommande frågeställningar som är viktiga för marknadens utveckling. Syftet är att verka för goda villkor för telekombranschens företag och en positiv utveckling för digital infrastruktur och tjänster. Det är en stor styrka att, med branschens gemensamma uppfattningar som underlag, via Telekområdet kunna bedriva påverkansarbete gentemot politiker och sakkunniga samt driva branschens frågor i debatten.

 

Medlemmar i Telekområdet

Ordförande: Josefine Jonsson, Tre.

Deltagande företag: Nokia Solutions and Networks AB, Digital Nordix AB, Eltel Networks Infranet AB, Ericsson AB, Telenor Sverige AB, GlobalConnect AB, Colt Technology Services AB, LM Layer & Mesh AB, Teracom AB, BT Nordics Sweden AB, Tele2 Sverige AB, Unicorn Telecom AB, Telia Company AB, Telpartner Sverige AB, AB Stokab, Svensk Infrastruktur AB, Orange Business Sweden AB, Hi3G Access AB, Huawei Technologies Sweden AB, Geomatikk Sverige AB, Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB, Telemanagement Sverige AB, Samsung Electronics Nordic AB, Amazon Web Services Emea Sarl, Sverige Filial och Yahapp Virtual Entertainment AB.


TechSveriges frågor och svar om 5G och hälsa

I samband med utbyggnad av ny teknik kan frågor om hälsoaspekter ibland uppstå. Inför utbyggnaden av 5G har TechSverige tagit fram svar på några av de vanligaste frågorna om 5G och hälsa.

Klicka här för att komma till Frågor och Svar.

Kontaktperson