Telekområdet

Telekområdet samlar medlemmar som är intresserade av allt från digital infrastruktur till telekomreglering. På Telekområdets möten diskuteras exempelvis datalagring, förutsättningar för sund konkurrens, kundernas förtroende för branschen, 5G, hinder för bredbandsutbyggnad och förutsättningar för digitaliseringen av Sverige.

Robert Liljeström, Public Affairs Telia Sverige och ordförande i Telekområdet: 

– Det finns en samsyn att Sverige har allt att vinna på att ligga i digitaliseringens absoluta framkant. Här har vi som bransch en nyckelroll och därmed också ett stort ansvar för utvecklingen. Telekområdet är en viktig plattform för att gemensamt diskutera och påverka i frågor som är avgörande för digitaliseringen av Sverige; allt från hur vi kan undanröja hinder för att säkerställa en modern och säker uppkoppling i hela Sverige, till hur vi åstadkommer en miljö av samarbete och konkurrens som gynnar innovation och utveckling av morgondagens tjänster.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för en framgångsrik digitalisering av Sverige som inkluderar alla!

Medlemmar i Telekområdet

Ordförande: Robert Liljeström, Telia Sverige

Deltagande företag: Nokia Solutions and Networks AB, Digital Nordix AB, Eltel Networks Infranet AB, Ericsson AB, Telenor Sverige AB, GlobalConnect AB, Colt Technology Services AB, LM Layer & Mesh AB, Teracom AB, BT Nordics Sweden AB, Tele2 Sverige AB, Unicorn Telecom AB, Telia Company AB, Telpartner Sverige AB, AB Stokab, Svensk Infrastruktur AB, Orange Business Sweden AB, Hi3G Access AB, Huawei Technologies Sweden AB, Geomatikk Sverige AB, Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB, Telemanagement Sverige AB, Samsung Electronics Nordic AB, Amazon Web Services Emea Sarl, Sverige Filial och Yahapp Virtual Entertainment AB.


TechSveriges frågor och svar om 5G och hälsa

I samband med utbyggnad av ny teknik kan frågor om hälsoaspekter ibland uppstå. Inför utbyggnaden av 5G har TechSverige tagit fram svar på några av de vanligaste frågorna om 5G och hälsa.

Klicka här för att komma till Frågor och Svar.

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail