Hoppa till innehåll

Vår råds­verksamhet – ditt forum för medlemspåverkan

TechSverige är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att du som representant för något av våra medlems­företag i hög grad kan bidra till och ha inflytande på vår verksamhet.

TechSveriges medlemmar är delaktiga i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Vår rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

TechSverige är en medlems­organisation för alla företag techsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk techbransch.