Hoppa till innehåll

En techagenda för Sverige

En techagenda för Sverige med 37 policyförslag inom tio olika områden

Länk till rapporten (pdf)

Bild på Åsa Zetterberg

”Till alla politiker och beslutsfattare har jag ett tydligt budskap: Ni står inte ensamma, tech­branschen är redo och vill bidra så att Sverige kan nå sin fulla potential.”

Sverige ska vara en världsledande technation

Sverige har så mycket att vinna på att vara världsledande i den digitala utvecklingen. Digitaliseringen är av helt fundamental betydelse för Sveriges ekonomiska tillväxt, för produktiviteten och innovationskraften i hela näringslivet och i all offentlig verksamhet samt för en hållbar samhälls­utveckling. Tech är en ny svensk basindustri, som står för många av de nya jobben. Dess bidrag till BNP är nästan lika stort som summan av de traditionella basindustriernas.

Vi kan dock inte slå oss till ro och leva på gårdagens investeringar eller segrar. När man jämför Sverige med andra länder, som har liknande förutsättningar, ligger vi bra till – men vi tappar fart. Vårt tidigare försprång och digitala konkurrenskraft minskar när andra länder utvecklas mycket snabbare än vad vi gör.

För att stärka Sverige som världsledande technation presenterar vi en techagenda för Sverige med 37 policyförslag inom tio olika områden. Det är vår förhoppning att vi med denna rapport kan bidra till att skapa ett större politiskt engagemang, vilket i sig resulterar i en mer ambitiös techpolitik, inför valet 2022 och under kommande mandatperiod.

Åsa Zetterberg
Förbundsdirektör
TechSverige

TECHSVERIGES 37 FÖRSLAG FÖR SVERIGE SOM VÄRLDSLEDANDE TECHNATION