Hoppa till innehåll

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning och för att lyfta fram branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället, med ambitionen att vara hela techbranschens samlade röst på hållbarhetsområdet. Rådets ledamöter företräder såväl hård- och mjukvaruleverantörer som tjänsteföretag.

Är detta frågor som engagerar även dig? Då är du välkommen att höra av dig till Frida Faxborn, Näringspolitisk expert på TechSverige.

”Hållbarhetsrådet har som jag ser det två huvudsakliga uppdrag. Dels att bevaka frågor som är viktiga för medlemmarna, men också att lyfta digitaliseringens möjligheter, alltså visa på vad vi kan åstadkomma med hjälp av digitala lösningar och hur vi kan bidra till en bättre samhällsutveckling.”

 Johanna Giorgi, ordförande i Hållbarhetsrådet och hållbarhetschef, AddSecure.

Medlemmar i Hållbarhetsrådet

Ordförande: Johanna Giorgi, AddSecure.
Vice ordförande: Maria Collin, HP

Deltagande företag: AddSecure, Advania, Amazon, Arelion, Atea, B2B IT-partner, Blocket, Canon, CGI, Dell, Dustin, Embracer, Ericsson, Foxway, Futuense, Global Connect, GS1, Hogia, HMS Networks, HP, IBM, Internetstiftelsen, itm8 Sverige AB, Iver, Knowit, Kyocera Document Solutions Nordic, Lenovo, PostNord Strålfors, Qlosr, Ricoh, Samsung, Sharp, Sweco, Techstep, Telenor, Tele2, Telia, Teracom, TietoEVRY, 3

TechSveriges miljö- och hållbarhetsarbete

Techbranschen i Sverige har en lång och god tradition av att arbeta med hållbarhetsfrågor och samverka både inom det privata näringslivet och med det offentliga. Detta är en förutsättning både för att leva upp till och leverera produkter och tjänster i enlighet med både lagstiftarens och marknadens miljö- och hållbarhetskrav och för att fungera som möjliggörare av hållbarhet i alla delar av samhället som utnyttjar techbranschens produkter och tjänster.

Frågor och svar om hållbarhet

Agenda 2030

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030. Agendan består av 17 globala mål som bland annat syftar till att utrota extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Nu återstår knappt tio år för att nå agendans målsättningar. Även om målen i första hand är formulerade för stater spelar digitaliseringen en viktig roll som katalysator för flera av målsättningarna och kan genom innovationer och teknologiska språng bidra till att hitta lösningar till vår tids utmaningar.

TechSverige vill genom att samla och lyfta goda exempel visa på branschens bidrag till arbetet med målen i agendan och inspirera fler företag att använda sina resurser och kunnande till att bidra till en hållbar samhälls­utveckling. Tiden är nu.

Klicka här och läs om företagen som bidrar till en hållbar samhälls­utveckling

Cirkulär ekonomi

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 18 +46 72 202 33 97 E-post

Läs mer