Hoppa till innehåll

Rapport: Leverantörer av samhällsnytta

Under ett webbinarium den 30 september 2020 presenterades TechSveriges rapport ”Leverantörer av samhällsnytta”. Rapporten som tagits fram av IT&Telekomföretagen bygger på intervjuer med leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter samt nya siffror och data från upphandlingar inom IT- och telekomsektorn. Under coronakrisen har vikten av ett gott samspel med marknadens aktörer blivit än tydligare och den digitala omställningen inom offentlig sektor behöver fortsätta. 

I rapporten föreslås åtgärder som är både möjliga och önskvärda att vidta i närtid för att utveckla samspelet mellan det offentliga och IT- och telekommarknadens aktörer. Tillsammans kan vi skapa effektiva och hållbara lösningar för välfärden och den offentliga förvaltningen där sektorns innovationskraft och leveransförmåga tas tillvara.

Läs rapporten Leverantörer av samhällsnytta (pdf)

Webbinarium 30/9 2020 – Lansering av rapporten & panelsamtal

Observera att siffror som förekommer under webbinariet har reviderats. Se rapporten för uppdaterade siffror. 

Deltagare:
David Fridner, doktorand i företagsekonomi, Stockholms universitet
Ted Stalte, Ansvarig för bransch- och leverantörsrelationer, SKL Kommentus Inköpscentral
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Heléne Blomqvist, Upphandlare, Upphandlingsenheten Kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun
Torbjörn Frank, Affärsansvarig offentlig sektor, Hypergene
Camilla Storm, Senior anbudschef, BXO Solutions AB