Hoppa till innehåll

Våra nätverk

Strategisk arbetsgrupp inom AI

Utveckling och användning av AI i fokus när TechSverige arbetar vidare med AI-frågan. TechSverige har sedan 2019 en branschkod för AI. Nu när AI både risas och rosas har vi tagit ytterligare ett steg framåt med en arbetsgrupp för att ta fram framåtsyftande förslag och för att belysa aktuella frågor. Det är särskilt angeläget i ljuset av den kritiska debatten som förs, regeringens kommande AI-kommission och EU-initiativ som AI-akten. Tanken är att samla både de som utvecklar AI och de som redan i dag använder AI för diskussioner och möjliga inspel till politiken.

Kontaktperson: Fredrik Sand:

fredrik.sand@techsverige.se

Public Affairs- och kommunikations-nätverket

Nätverket riktar sig till dig som är Public Affairs- eller kommunikationsansvarig på ett medlemsföretag inom TechSverige. Med nätverket erbjuder vi ett forum för att belysa och diskutera aktuella frågor hos TechSverige och medlemsföretagen med fokus på kommunikation och politik.

Under mötena ges även möjlighet att ge inspel till förbundets prioriteringar i påverkansarbetet. Träffarna ger möjlighet till kunskapsutbyte, omvärldsspaning och nätverkande med branschkollegor. Vid tillfällen bjuds externa gästföreläsare och experter in. Deltagandet är kostnadsfritt och exklusivt för medlemsföretag inom TechSverige.

Nätverket leds av Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef och Nicole Vianna, kommunikationschef på TechSverige.

Om du vill vara med i nätverket kontaktar du Nicole Vianna:

nicole.vianna@techsverige.se

People in tech – Nätverket för dig inom HR

Med nätverket People in tech vill TechSverige ge dig möjlighet att knyta nya kontakter inom techbranschen. Vi erbjuder kortare föreläsningar och diskussioner kring aktuella arbetsgivar frågor och HR-trender inom tech. Nätverket, som är kostnadsfritt, riktar sig till dig inom HR och är exklusivt för TechSveriges medlemmar!

Vi träffas digitalt cirka en gång i månaden för att diskutera och lära oss mer om intressanta frågor som främst är kopplade till HR-området. På vissa träffar bjuds externa experter in för att dela med sig av sina erfarenheter.

Vi hoppas att du vill och har möjlighet att avsätta tid och utvecklas tillsammans med oss i nätverket! Vill du vara med kontaktar du Tobias Odervång:

tobias.odervang@techsverige.se