Hoppa till innehåll

Konkurrensrättsliga riktlinjer

TechSverige är en sammanslutning av företag som ofta är konkurrenter. Det medför viss risk för att ämnen som är känsliga för konkurrensen av oaktsamhet diskuteras på möten i TechSveriges regi. Medlems­företagen riskerar därigenom att agera i strid med konkurrensreglerna (kartell), vilket kan medföra böter och i vissa fall även näringsförbud för personer i ledande befattningar.

För att kunna agera riktigt är det viktigt att våra medlems­företag är medvetna om vilka ämnen som inte får beröras i diskussioner konkurrenter emellan. Som stöd för det finns dessa konkurrensrättsliga riktlinjer, som är gemensamma för samtliga förbund inom Almega.

Ämnen att helt undvika

Följande ämnen är särskilt känsliga ur ett konkurrensrättsligt perspektiv och
bör helt undvikas vid Almegas och förbundens möten:

 • Priser och prissamarbeten
 • Marknadsandelar och marknadsuppdelning
 • Produktionsvolymer och produktionsbegränsningar
 • Bojkotter av andra företag eller produkter
 •  Företagsspecifik statistik som inte är historisk, anonym och offentlig
 •  Samarbetsavtal mellan medlems­företag
 • Företagens enskilda prognoser och affärsstrategier

Mötesriktlinjer

 • Använd och följ alltid en skriftlig mötesagenda.
 • Varje medlems­företag bör gå igenom agendan inför mötet och se till att frågor som är känsliga ur konkurrenssynpunkt stryks.
 • Mötesanteckningar ska föras vid varje möte. Dessa anteckningar ska distribueras till varje deltagare.
 • Diskussioner före, under och efter mötet bör begränsas till punkter på agendan.
 • Om en mötesdeltagare tar upp frågor som riskerar att vara känsliga ur konkurrenssynpunkt måste diskussionen avbrytas. Om diskussionen ändå fortsätter bör de andra deltagarna snarast lämna mötet och se till att detta noteras i mötesanteckningarna.