Hoppa till innehåll

TechSveriges styrelse

TechSveriges styrelse väljs årligen vid årsmötet. Det är valberedningen som lägger fram förslag på kandidater, som medlemmarna sedan röstar om. Styrelsen ska bestå av en särskilt vald ordförande och därutöver minst 10 och högst 20 ledamöter. TechSveriges förbundsdirektör ingår alltid i styrelsen.

TechSveriges styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning.

Dessa styrelseledamöter valdes vid årsmötet den 16 maj 2024.

Per Wallentin, Knowit AB, ordförande

Carl-Johan Hamilton, Ants AB

Lars Kry, Nexer

Sofia Gerstenfeld, Visma Enterprise

Anders Olsson, Telia Sverige

Vahid Zohali, IBM Svenska

Leif Alama, CGI 

Yashar Moradbakhti, Lingio

Linus Wallin, Atea Sverige

Jenny Lindqvist, Ericsson

Bjørn Ivar Moen, Telenor Sverige

Charlotte Eriksson, Softronic

Sophia Wikander, Microsoft 

Anna Kleine, Fellowmind Sweden 

Åsa Zetterberg, TechSverige

Per Wallentin, vd Knowit, ordförande TechSverige

Per Wallentin, Knowit, ordförande

Tech- och digitaliserings­branschen kommer att göra stor skillnad i att förändra samhället och det känns viktigt att vi är koordinerade och jobbar mot samma vision. Vår bransch­organisation kan skapa förutsättningar och underlätta samarbetet mellan medlems­företag genom att driva initiativ och satsningar som stärker vår gemensamma plattform. Vi kan skapa förutsättningar så att företag i branschen, medarbetare och kunder fungerar bra tillsammans.

Carl-Johan Hamilton, Ants

Vi är inne i en spektakulär förändring av världsekonomin där digitalisering kommer skapa stora möjligheter, men även utmaningar, för näringslivet och samhället i stort. Därför är det viktigt att näringslivet och särskilt IT- och telekom­branschen engagerar sig i politiken och samhällsdebatten. TechSverige har goda förutsättningar att vara med och driva debatten och hitta lösningarna.

Sofia Gerstenfeld, Visma Enterprise

Jag brinner för att möta privata och offentliga sektorers utmaningar i framtidens digitala samhälle. Jag arbetar dagligen med frågor som rör automatisering och effektivisering av sjukvården och i kommunala verksamheter. Jag är utbildad civilekonom och har ett förflutet inom HR, därför brinner jag extra mycket för framtida ledarskap, ungas intresse för programmering och jämställdhet på den digitala arenan.

Vahid Zohali, IBM Sverige

Jag ser fram emot att vara delaktig och bidra i det viktiga arbete som görs. Speciellt i denna tid där techsektorn får en allt större betydelse och möjlighet att bidra till ett bättre, hållbarare, samhälle och där vi ser att Sverige har fantastiska möjligheter att ta en ledande roll.

Anders Olsson, Telia Sverige

Jag vill bidra till dialogen om hur Sverige kan ta täten i digitaliseringen. En digitalisering som kan bidra till ett mer hållbart samhälle, som kan öka vår internationella konkurrenskraft och som inkluderar alla att ta del av digitaliseringens möjligheter.

Yashar Moradbakhti, Lingio

Det är enormt hedrande att få vara med och bidra till styrelsearbetet i TechSverige. Jag brinner för frågor som rör tech-startups och hur Sverige kan skapa möjligheter för fler bolag som exempelvis Spotify och King att växa fram och bli globala aktörer. Det är också viktigt att branschen blir bättre på att locka fler unga att utbilda sig inom teknik och att den blir mer attraktiv för tjejer och utrikes födda.

Lars Kry, Nexer Group

Anna Kleine, Fellowmind Sweden 

Jenny Lindqvist, Ericsson

Sverige behöver en snabbare digitalisering. Industrin är en av de viktigaste delarna på den resan och för att få till en modern, effektiv och hållbar industri som kan konkurrera globalt så spelar 5G en nyckelroll. Digitalisering handlar också om att höja levnadsstandarden med till exempel e-hälsolösningar, och en förbättrad samhällsservice med uppkopplad infrastruktur för el- vatten- och transportnät. Den digitala omställningen gagnar hela samhället.

Bjørn Ivar Moen, Telenor Sverige

TechSveriges viktiga uppgift är att samla oss i branschen kring gemensamma frågor. Bland annat behöver vi samarbeta för att förbättra branschens anseende. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet från olika delar av branschen och med Telenors perspektiv och insikter. För min personliga del är jag också glad över att vara del av ett så viktigt nätverk där vi kan dela erfarenheter.

Charlotte Eriksson, Softronic

Digitalisering påverkar idag alla delar av vårt samhälle och våra liv. Utvecklingen går fort och vi kan med teknikens hjälp göra mycket gott i samhället – skapa en bättre och hållbar framtid för oss själva och för kommande generationer. Tech Sverige fyller en oerhört viktig funktion i att driva dessa frågor för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Jag ser också en stor fördel i att vi arbetar tillsammans med branschens utmaningar.

Leif Alama, CGI 

Sophia Wikander, Microsoft 

Linus Wallin, Atea

Vi i techbranschen spelar en avgörande roll när det gäller hållbar och innovativ utveckling i samhället och TechSverige spelar en viktig roll i att forma just framtiden för branschen som helhet. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen vara med och göra skillnad och driva våra gemensamma frågor, oavsett om det gäller hållbarhet, kompetensbrist, säkerhet eller innovationskraft, för att Sverige återigen ska bli en ledande technation.

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, TechSverige

Vår bransch står redo för att underlätta för alla delar av samhället, såväl för det offentliga som det privata, att fortsatt hålla viktiga och kritiska verksamheter igång, tillsammans är vi viktigare än någonsin.