Hoppa till innehåll

5G kan ge 126 miljarder i tillskott till BNP 

En ny rapport från TechSverige visar att 5G har potential att bidra till BNP-ökningar om 126 miljarder kronor årligen. Det motsvarar över 2 procent av Sveriges totala BNP. Konnektivitet och 5G är en förutsättning för digitaliseringen av samhället och bidrar till en konkurrenskraftig industri, effektiv samhällsservice och klimatomställning.  

 
– 5G kommer att möjliggöra ny innovation som tar digitaliseringen av samhället till nästa nivå, säger Robert Liljeström, näringspolitisk expert på TechSverige. 

Rapporten Miljarder skäl för 5G visar att med tekniken följer en stor konkurrensfördel för de länder som är tidigt ute och har en betydande påverkan på BNP-tillväxten.  

Störst är potentialen inom industrin, vård och omsorg samt smart infrastruktur, så som vatten- och energiförsörjning. I  industrin kan användningen av 5G leda till effektivare och mer hållbara produktionsprocesser. 5G kan väsentligt bidra till att utveckla och avlasta en hårt ansträngd vård och omsorg. Genom att koppla upp andra infrastrukturer så som elnäten kan 5G spela en nyckelroll i den gröna omställningen och elektrifieringen av samhället.  

Sverige har historiskt varit ledande i införandet av nya mobilnät, men förseningen av 5G-auktionen har gjort att Sverige fick en senare start jämfört med andra länder som Danmark, Italien, och Nederländerna, som kommit längst i Europa. Tack vare operatörernas miljardinvesteringar har nu 5G-utbyggnaden tagit fart i Sverige.  

– Sverige måste nu ta vara på möjligheterna för att fånga teknikskiftets fördelar med dess samhällsnytta och stora ekonomiska värden, säger Robert Liljeström. 

I rapporten presenteras flera åtgärdsförslag för att Sverige ska ta vara på möjligheterna med 5G och konnektivitet.  Det handlar bland annat om att stötta en effektiv och ändamålsenlig utbyggnad av kommunikationsnät som 5G. Frigöra potentialen med 5G och konnektivitet för en smart och hållbar samhällsservice. Ökad kompetens som drivkraft för 5G samt att driva på utvecklingen av 5G inom EU.  
 
–  Sverige har tidigare gynnats väldigt starkt av att vara tidigt ute med att ta vara på teknikskiften som 3G och 4G. Nu behöver vi samla oss för att ta vara på potentialen med 5G. Det kommer att krävas breda samarbeten och en förmåga att nyttja hela marknadens innovations- och investeringskraft. Politiken har en viktig roll att höja ambitionerna och skapa förutsättningar, säger Robert Liljeström. 

Sändning från seminariet i Almedalen 29 juni 2023.