Rådet för Välfärdsteknologi

Rådet riktar sig till företag som är intresserade av frågor som rör IT-tjänster för vård och omsorg och andra välfärdslösningar, inklusive upphandling av sådana tjänster. Syftet är framförallt erfarenhets- och kunskapsutbyte och att ge oss ännu bättre möjlighet att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning i frågorna är väl förankrat.

Rådet verka utgör en arena för dialog och diskussion mellan IT-branschen och andra aktörer inom välfärden, såsom beslutsfattare och strateger inom IKT-tjänster för vård och omsorg.