Hoppa till innehåll

Svensk innovationskraft är globalt erkänd och svenska företag rankas högst i Europa vad gäller användningen av digital teknik. Dock går den digitala utvecklingen inom svensk offentlig sektor trögare. Näringslivet får idag inte möjlighet att bidra till välfärden på ett sätt som gör att kvalitet och nytta kommer till sin rätt, särskilt inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det hotar att utarma Sveriges innovationskraft och vår internationella konkurrenskraft – men framför allt Sveriges förmåga att nyttja den senaste teknologin inom välfärden, när patienter och medborgare som bäst kommer att behöva den.

Det skriver TechSveriges näringspolitiska expert Peter Kjäll i en debattartikel i Dagens Medicin.  

– Den demografiska utmaningen vi redan nu befinner oss i kommer att bli ett akut tillstånd de kommande åren, präglat av kompetensbrist och bristande skatteunderlag för att bibehålla en kvalitativ välfärd. Politiken i dag skapar få möjligheter att förändra arbetssätt med stöd av ny teknik för att bryta denna trend.