Hoppa till innehåll

Vårdens digitala infrastruktur​ byggs av flera aktörer i nära samverkan!

Infrastrukturen är avgörande för att accelerera den digitala transformationen inom hälso- och sjukvården. Den ambition som regeringen uttryckt kring en digital infrastruktur för vården välkomnades därför tydligt av oss i höstas. 

Innovationskraften och möjligheterna med avancerade techlösningar har länge begränsats i Sverige genom avsaknaden av tydliga ramverk och principer för grundläggande hälso- och journaldatadelning.  

En digital infrastruktur för vården har potential att skapa stora nyttor framför allt för patienter och profession om det görs rätt. Vårdflöden och vårdhistorik kommer vara enklare att följa, avancerade analyser på stora datamängder kommer kunna förbättra diagnostik och underlätta triage, och patientsäkerheten kommer stärkas. Görs detta rätt kommer förutsättningarna för kraftfulla verktyg såsom AI och avancerad medicinteknik omdana inte bara den operativa vården utan också klinisk forskning och life science i stort.  

Förutsättningarna har aldrig varit bättre för ett så omfattande infrastrukturprojekt då förslag och beslut kring ett europeiskt hälsodataområde är nära förestående. 

”Förutsättningarna har aldrig varit bättre för ett så omfattande infrastrukturprojekt”

Tyvärr så är den digitala utvecklingen i den offentliga sektorn i Sverige både långsammare och mer ojämn än i de flesta jämförbara länder enligt myndigheten för digital förvaltning. Däremot ligger svenska företag sammantaget högst i Europa när det gäller användningen av digital teknik och innovation. Att låta näringslivet bidra med kunskap och konkreta lösningar som påskyndar den digitala utvecklingen av vård och omsorg är därför både önskvärt och klokt. Det gäller i synnerhet ett så viktigt och omfattande projekt som en digital infrastruktur för vården. 

I en bred överenskommelse mellan tongivande branschorganisationer inom domänen skriver vi idag tillsammans Vårdföretagarna, Swedish Medtech och LIF – de forskande läkemedelsföretagen i Dagens Medicin där vi uttrycker vikten av att näringslivet får möjlighet att bidraga från dag ett, jämlikt i en nationell förhandling. Utvecklingen av vårdens digitala infrastruktur är ett av vår tids största infrastrukturprojekt. Alla krafter behövs och det behöver bli rätt för att stärka innovation, patientnytta, ett konkurrenskraftigt näringsliv och framförallt; framtidssäkra svensk välfärd. 


Peter Kjäll, näringspolitisk expert, TechSverige