Hoppa till innehåll

TechSverige, Unionen och Sveriges Ingenjörer skriver samarbetsavtal

Idag presenterar bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige tillsammans med fackförbunden Sveriges Ingenjörer och Unionen en avsiktsförklaring om att ingå ett samarbetsavtal om IT- och telekombranschens utveckling. Syftet är att främja en internationellt konkurrenskraftig bransch i Sverige.

I avsiktsförklaringen framgår det bland annat att parterna ska verka för att branschen präglas av en positiv arbetsmiljö, hållbarhet, mångfald och goda relationer mellan arbetsgivare och medarbetare samt fackliga företrädare i företagen.

– På dagens snabbrörliga och globala marknad är det avgörande att ha en stark och konkurrenskraftig IT- och telekombransch i Sverige. Detta samarbete är en viktig milstolpe för att säkerställa en hållbar och framgångsrik utveckling för branschen och samhället i stort, säger Einar Humlin, förhandlingschef TechSverige.

– Vi ser positivt på att fortsätta arbetet med att hitta former för hur vi kan utveckla branschen och ha ett fortsatt gott samarbete kring gemensamma och viktiga frågor inom samhällsutveckling och arbetsmarknad och samverka kring frågor som berör både företag och medlemmar, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

– Svenska modellen bygger på att parterna hittar gemensamma lösningar som tjänar branschen och de anställda väl. Kan vi driva och påverka branschen positivt i frågor som vi kan enas om partsgemensamt ska vi alltid ta den möjligheten, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen.

Målet med samarbetet är att företag, förtroendevalda och tjänstemän inom branschen ska se fördelarna med kollektivavtal och den svenska modellen. Det är avgörande att tydliggöra det gemensamma intresset för samverkan och förståelse för branschens behov både på kort och lång sikt. Detta uppnås genom förbättrad kommunikation och ökad insikt om branschens förutsättningar inom ramen för ett gemensamt arbete.

Parterna betonar vikten av samsyn kring branschens behov som en nyckel för utveckling, exempelvis genom att säkerställa strategisk kompetensförsörjning och identifiera gemensamma intressen i näringspolitiska frågor.

Under hösten kommer parterna att förhandla om hur avsiktsförklaringen formaliseras. Ta del av avsiktsförklaringen i sin helhet här

TechSveriges kollektivavtal:
TechSverige tecknar kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för företag som är verksamma i techbranschen. Avtalen är särskilt anpassade för att ge så bra förutsättningar som möjligt för just IT-, telekom och techföretag.