Hoppa till innehåll

Satsa på AI för att stärka svensk konkurrenskraft

Två rapporter från TechSverige belyser utvecklingen av AI i Sverige och identifierar nödvändiga åtgärder för att stärka landets konkurrenskraft. Rapporterna presenterar en strategisk väg framåt för att framtidssäkra Sveriges position inom AI. 

Den första rapporten Nutid och framtid för AI sammanfattar insikter från rundabordssamtal med ledande AI-experter som har diskuterat Sveriges strategiska position inom AI-utveckling, användning av AI och ekosystemet runt AI. Rapporten lyfter nyckelfrågor och visar på en samsyn kring flera möjligheter och utmaningar för Sverige inom AI: 

– Sverige har flera strategiska fördelar inom AI-ekonomin, exempelvis högkvalitativa data, förmågan att skapa lokala och specialiserade AI-tillämpningar, tech-entreprenörskap och att ställa om. Det finns behov av ett samlat ledarskap för att driva och samordna AI-arbetet både inom organisationer och från regeringen, säger Peter Kjäll, näringspolitisk expert på TechSverige. 

Det är mycket som händer kring AI globalt och Sverige halkar tyvärr efter. I Global AI Index, som jämför 62 länders investeringar, innovation och införande av AI, hamnar Sverige på plats 17.  

– Sverige tappar fart i det globala AI-racet. Men vi har stor potential att stärka vår position. I våra rapporter kommer vi med förslag på åtgärder som vi vill att bl.a. regeringen och AI-kommissionen tittar närmare på, säger Peter Kjäll. 

I rapporten lämnar TechSverige åtgärdsförslag inom åtta områden, bl.a. kopplat till behovet av kompetens, beräkningskraft och data samt bättre förutsättningar för näringslivet och offentliga sektorn att ta tillvara på AI.  

– AI-utvecklingen skapar möjligheter och utmaningar för svensk konkurrenskraft. AI kan innebära att traditionella industriella fördelar, som avancerad tillverkning och högkvalificerad arbetskraft, kan undermineras av automatisering och innovativa AI-lösningar. Om svenska företag lyckas integrera AI på ett framgångsrikt sätt kan det leda till en förnyad konkurrenskraft och nya möjligheter på den internationella arenan. AI kan bli en drivkraft för entreprenörskap, nya företag, nya tillämpningar och tjänster som stärker vår konkurrenskraft, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige.  

Ta del av rapporterna:
Nutid och framtid för AI –Tre rundabordsamtal om förutsättningarna för AI i Sverige
Med AI som medel – Stärkt konkurrenskraft med användning, utveckling och ekosystem för AI i Sverige