Datarådet

Är du intresserad av datadriven innovation och samhällsutveckling? Hur policy för dataanvändning kan utformas så att vi kan minimera riskerna samtidigt som potentialen maximeras? Tycker du också att det finns ett stort behov av att bygga och förmedla kunskap om frågor som rör både användning av data och hur man hanterar data på ett ansvarsfullt sätt? Då är Datarådet nätverket för dig!

I Datarådet samlas ett 40-tal företag med intresserade för frågor som kretsar kring dataanvändning och policyfrågor. Syftet med Datarådet är att verka för goda villkor för branschen samt för att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Rådet är en mötesplats för dialog och diskussion, internt och med externa parter. Med branschens gemensamma uppfattningar som underlag driver Datarådet branschens frågor i debatten och påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare.

Datarådet har tre övergripande fokusområden:

  • Kunskapshöjande insatser om digitalisering och datadriven samhällsutveckling
  • Tillgänglighet till data och innehåll
  • Ansvar för data och innehåll

Mer specifikt bevakar rådet följande policyfrågor:

  • Dataskydd
  • Öppna data
  • Mellanhandsansvar
  • Dataflöden
  • Informationssäkerhet

Under 2021 fokuserar Datarådet särskilt på marknadsförutsättningar för IT-driftstjänster samt Digital Services Act (DSA).

Medlemmar i Datarådet

Ordförande: Mikael Eklund, Eklund och Eklund Konsult
Deltagande företag: Amazon Web Services, Baffin Bay Networks, Bisnode, CGI, Conapto, City Network, Eklund & Eklund, Eniro, Ericsson, Facebook, Fujitsu, Google, Hagström Consulting, Hewlett-Packard, Hi3G (Tre), Huawei, IBM, iMatrics, Internetstiftelsen, Iver, Kindred, Lenovo, Layer&Mesh, Microsoft, Nokia, Pulsen Omsorg, Samsung, Safespring, Shibuya, Svenska Stadsnätsföreningen, Telenor, Tele2, Telia, Tendium, TietoEVRY, TrueCRT, UC.

Datarådets ställningstaganden

Tillgång till data
Databehandling
Lagstiftning
Budbärarneutralitet
IT-säkerhet