Hoppa till innehåll

Rådet för betal- och kassasystem

Rådet för betal, kassa och e-handelssystem arbetar med frågor som rör betalningsmetoder i stort, både rörande kassaregister och olika alternativ av mobila och digitala betalningslösningar. Rådet driver också frågor kring digitalisering av kvitton.

Rådet, som tidigare hette Kassaregisterrådet, bildades i slutet av 2009 i samband med att Kassaregisterlagen trädde i kraft och behovet av en branschförening för leverantörer av kassaregister uppkom. Det primära motivet var att vara motpart till Skatteverket i frågor kring Kassaregisterlagen och dess tillämpning.

Idag är utmaningarna delvis andra: utvecklingen på betalmarknaden – som går allt mer mot ett kontantlöst samhälle till förmån för olika typer av mobila och digitala betalningsmetoder vilket ställer nya krav på handeln men öppnar också upp en ny marknad för företag som tillhandahåller betalningslösningar. Det ställer även nya krav på lagstiftningen vilket rådet håller en dialog med Skatteverket om.

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 70 756 00 20 E-post

Läs mer