Hoppa till innehåll
När ett avtal i en näringsverksamhet ingås på distans behöver en försäljning av en vara eller tjänst mot kontant betalning – eller med kontokort – inte registreras i ett kassaregister. Som näringsidkare är det viktigt att veta när en försäljning av en vara eller tjänst behöver – eller inte behöver – registreras i ett kassaregister. Därför har frågan uppkommit om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett avtal är att betrakta som ett distansavtal, det vill säga att kassaskyldighet inte gäller.

Skatteverket har gjort följande ställningstagande avseende när distansavtal anses gälla vid köp av en vara eller tjänst:

  • Avtalet ska ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans
  • Parterna får inte samtidigt vara fysiskt närvarande när avtalet ingås
  • Kommunikationen ska fram till och inbegripet den tidpunkt då avtalet ingås uteslutande ha skett med ett eller flera medel för distanskommunikation.

På senare år har möjligheten för köpare och säljare att ingå distansavtal, med ett av näringsidkaren organiserat system, utvecklats i takt med den nya tekniken. Med mobiler, surfplattor och mobila betalningssystem kan avtal ingås nästan var som helst. Då uppstår oklarhet om parterna ska anses vara ”fysisk närvarande” eller ej.

Exempel

Hur ska näringsidkaren veta var beställaren står. Beställaren har ju använt det av näringsidkaren organiserade systemet för distansavtal.

Hur ska beställaren veta om avtalet inte kan definieras som distansavtal utifrån var denne står.

Dessa exempel faller på sin egen orimlighet.

  • Handlaren har ingen möjlighet att fastställa beställarens position
  • Beställaren har på samma sätt ingen rimlig möjlighet att veta om distansavtal gäller.

TechSveriges rekommendation

Det förefaller som om kravet på att parterna inte får vara samtidigt fysiskt närvarande kommer att leda till oklarheter och tolkningsproblem. Därför föreslår TechSverige att kravet på att parterna inte får vara samtidigt fysiskt närvarande tas bort.

TechSverige har svarat på remissen Förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från kassaregisterskyldigheten vid distansavtal. Här kan du ta del av remissvaret.