Hoppa till innehåll
Rådet för kassa, betal och e-handelssystem höll ett digitalt möte den 19 maj. Eftersom det p.g.a. covid inte hållits möten sedan hösten 2020 sammanfattades vad som hänt.

  • Svar på remiss om standardexport ur journalen
  • Svar på remiss angående marknadskontrollsmyndighet
  • Inledande av arbete med moderniserat anmälningsförfarande av kassaregister
  • Möte med Betalningsutredningen (ledd av Anna Kinberg Batra) där rådet påpekade den påverkan kassaregelverket har på betalningsmarknaden.

Rådet kommer att driva och bevaka följande frågor:

  • Ifrågasättande av patentansökan om ”Dynamisk prissättning” då den betraktas som något som redan används inom handeln.
  • Stöd för att SCB ska kunna extrahera data ur kassor för att ta fram prisinformation för statistisk användning.

Slutligen ska Skatteverket kontaktas för att stämma av arbetet med ett förnyat kassaregelverk vilket blivit akut då e-handeln växt så snabbt. E-handel omfattas idag inte av kassalagen.

Nils Weidstam
Näringspolitisk expert