Hoppa till innehåll

Hållbar tech & Tech för klimatet

Ladda ner rapport som PDF

Bild på Åsa Zetterberg

”Vi är stolta över att vara
en ny svensk basindustri – och med det följer också ett särskilt ansvar att bidra till en positiv och hållbar samhälls­utveckling.”

Åsa Zetterberg
Förbundsdirektör

Tech­branschen – nyckelaktör för hållbar utveckling

Hållbarhet är en av vår tids största utmaningar, som ritar om förutsättningarna för såväl samhälle som näringsliv och privatliv. Hur väl vi idag tar oss an utmaningen påverkar inte bara den närmaste tidens utveckling, utan även kommande generationers livskvalitet och förutsättningar.

Den digitala och den gröna omställningen hör ihop och är beroende av varandra. En världsledande techbransch som tar ansvar för en hållbar utveckling är en avgörande nyckel, inte bara för Sveriges gröna omställning, utan för världens. Tech­branschen i Sverige bör vara en föregångare och nyckelspelare för omställningen globalt.

Vi vill med den här rapporten visa på de stora möjligheter som digitalisering innebär för vår förmåga att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

I rapporten synliggör vi möjligheterna med tech genom att belysa några exempel på existerande tekniker som kan bidra till att Sverige och Europas mest koldioxidintensiva sektorer kan minska sina utsläpp.

Men detta är också en rapport där vi synliggör vilka hållbarhetsutmaningar som tech­branschen själv behöver arbeta med och ta ansvar för.

Hållbar tech – Tech­branschens arbete och utmaningar

TechSverige har kartlagt branschens främsta hållbarhetsutmaningar inom klimat- och miljöområdet samt på det sociala området. Inom ramen för arbetet med rapporten har sex medlems­företag med stort hållbarhetsengagemang intervjuats och en undersökning bland TechSveriges medlems­företag genomförts.

Bilden är tydlig: Branschen har flera hållbarhetsutmaningar, men det finns ett starkt driv att möta dessa och bidra till att tech­branschen mer hållbar själv och kan bidra till att andra branscher och hela samhället också blir det.

Tech för klimatet

Tech­branschen bidrar med lösningar som minskar utsläppen från näringsliv och offentlig sektor. I denna rapport beskrivs sju exempel där Telia, Atea, Ericsson, TietoEVRY, Prototyp, Microsoft och Sweco tillsammans med partners inom privat och offentlig sektor har tagit fram lösningar som minskar utsläppen inom livsmedels-produktion, tillverkningsindustri, offentlig sektor och energiförbrukning, byggnation, fastigheter och transport.