Hoppa till innehåll

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är

ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Social hållbarhet sätter människan i fokus och handlar om våra mänskliga rättigheter, exempelvis frågor om diskriminering,
arbetsmiljö och arbetsvillkor, jämställdhet, mångfald och inkludering.

Tech­branschen har länge arbetat för att öka den sociala hållbarheten i branschen och driver eller ingår i flera initiativ kopplat till kompetensförsörjning, mångfald, jämställdhet och arbetsmiljöfrågor. Det är av fundamental betydelse att branschen lockar till sig de bästa talangerna oberoende av deras kön, ålder och etnicitet.

TechSverige vill i egenskap av bransch- och arbetsgivar­organisation bidra till en positiv samhälls­utveckling
genom att vara ett föredöme i den egna organisation samtidigt som vi stöttar och uppmuntrar våra medlemmar att aktivt arbeta för ökad social hållbarhet i hela branschen.