IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådets arbete syftar till att säkra en god tillgång till digital spetskompetens. Detta handlar om insatser för att dels attrahera och utbilda/vidareutbilda både unga och yrkesverksamma till branschen, dels matcha färdigutbildade personer, både infödda och utrikesfödda, med IT-arbetsgivare.

Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Nexer Group är ordförande i IT-kompetensrådet.

Beatrice Silow

– IT-kompetensrådet gör en viktig och fantastisk insats och driver viktiga branschfrågor som gynnar hela Sverige. För oss som bolag är det viktigt att ha möjlighet att vara med i ett sådant sammanhang för att påverka och för mig personligen är kompetensfrågan och jämställdhet några av mina hjärtefrågor.

Läs mer

 

Medlemmar i IT-kompetensrådet

Ordförande: Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef, Nexer Group.

Deltagande företag: 3ds, Aaareon, Ants Tech Recruiters, Atea, CGI, Crossworkers, Digitalent, Emwia, Ericsson, Hogia, IBM, IFS, Lingio, Microsoft, Mobile Heights, Nexert group, Otivr, Sigma IT, TechBuddy, TietoEvry, Visma och Visolit.

Carl-Johan Hamilton, vVD Ants/Code at Heart ledamot:

– Om inte IT-branschen i Sverige lyckas locka till sig de individer som kan fylla dessa roller så kommer den stora tillväxten att avta. Jag tror att det finns frågor som vi kan jobba med tillsammans som bransch, och dels påverka varandra men även makthavare inom politiken och utbildningsväsendet att fatta beslut som gör att vi långsiktigt kan lösa frågan.