Hoppa till innehåll

Här är Sveriges bästa arbetsgivare

Nyckeltalsinstitutet har presenterat årets arbetsgivare inom kategorierna Bästa Attraktiva Arbetsgivarindex, Bästa Jämställdhetsindex Jämix och Bästa Hälsoindex. Fujitsu Sweden tar hem utmärkelsen Bästa Jämställdhetsindex Jämix.

– Det är fantastiskt roligt! Jämställdhet står högt på vår agenda och som en ledande aktör i IT-branschen, som kanske har lite fler utmaningar med jämställdhet, känns det extra viktigt att vara en förebild, säger Fujitsu Swedens HR-chef Caroline Öström.

Nyckeltalsinstitutet har kartlagt arbetsvillkor inom ca 400 företag och organisationer med sammanlagt närmare 800 000 medarbetare, motsvarande ca 15 procent av alla som arbetar i Sverige.

Årets pristagare är de arbetsgivare som uppnår högsta poäng jämfört andra arbetsgivare i Nyckeltalsinstitutets databas vad gäller arbetsvillkor inom anställningsformer, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och utveckling.

Nya HR-data isar att en allt högre andel medarbetare i svenskt arbetsliv har en trygg anställning, många arbetsgivare investerar mer i kompetensutveckling och rekryterings- och introduktionsprocesserna tycks ha blivit bättre. Efter ett par års uppgång i både sjukfrånvaro och avgångstal har båda nu bromsat in. Även inom jämställdhet har många områden inom svenskt arbetsliv blivit något mer jämställda. Grundstrukturerna med fördelningen kvinnor och män börjar långsamt jämnas ut men det är fortsatt stora skillnader i förändringstakten mellan mansdominerade och kvinnodominerade verksamheter.

Topplistan i Attraktiv Arbetsgivarindex® 2023:

  1. Modity Energy Trading AB
  2. Uniper Sverige
  3. Hewlett Packard Enterprise

Topplistan i Jämställdhetsindex JÄMIX® 2023:

  1. Fujitsu Sweden AB
  2. Exploateringskontoret Stockholms Stad
  3. Canon Svenska AB

Topplista i HälsoindexTM 2023:

  1. Sveriges Riksbank
  2. Riksrevisionen
  3. Bankgirot

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat trygga anställningsvillkor, personalomsättning, chefstäthet, kompetensutveckling och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer om lika arbetsvillkor för män och kvinnor som t.ex. jämställda lönestrukturer, jämställd ledningsgrupp, lika karriärmöjligheter, föräldraskap och anställningsformer. Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna frisktal, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Sedan 1996 har Nyckeltalsinstitutet genom vetenskapliga mätmetoder samlat in, kartlagt och rapporterat HR ekonomisk data till viktiga beslutsunderlag som skapar förutsättningar till ett arbetsliv med engagerade medarbetare och framgångsrika arbetsgivare. Nyckeltalsinstitutet har idag den största databasen med rådande arbetsvillkor från olika branscher i svenskt arbetsliv. I en värld av tyckande levererar Nyckeltalsinstitutet fakta som skapar framgångsrika arbetsgivare.