Hoppa till innehåll

People in tech: Tommy Hallén, Visma Enterprise

Bland våra cirka 1400 medlemmar återfinns allt ifrån små startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen. Under vinjetten ”People in tech” samlar vi deras syn på techbranschen som arbetsgivare, aktuella arbetsgivarfrågor och branschens kompetensbehov. Först ut i vår nya artikelserie är Tommy Hallén som arbetat som HR Director på Visma Enterprise i tio år.

– Visma Enterprise AB är ett bolag som har haft en finfin utveckling och vuxit både organiskt och via olika fusioner de senaste 7-8 åren, säger Tommy Hallén och fortsätter:

– Min roll som HR Director är att ansvara för bolagets HR-arbete både strategiskt och operativt. Det innebär ett brett uppdrag med arbete inom områden som Employer Branding, rekrytering, ledarskapsutveckling, chefsstöd, performance management, HR-data och dataanalys, automation av HR-processer med mera.

Den nya rapporten Techbranschen som arbetsgivare 2023 visar att techbranschen är bland de mest attraktiva på svensk arbetsmarknad. Hur ser ni på rapporten utifrån Visma Enterprises perspektiv? ’

– Det är såklart generellt en väldigt glädjande rapport att läsa för oss som techbolag. Det är väldigt bra och viktigt att techbranschen går i bräschen för att vara en attraktiv och relevant bransch att jobba i. Det är alltid skönt att få kvitton på att vi är väldigt konkurrenskraftiga som arbetsgivare, med tanke på den motor som techbranschen är för Sveriges fortsatta utveckling. När det gäller utvecklingen av jämställdheten är det också glädjande att det går åt rätt håll. Att vi inom Visma Enteprise AB är en föregångare är något vi är väldigt stolta över och som är en avgörande faktor för vårt bolags framgång. 

Visma Enterprise har uppnått en könsfördelning på 50/50 och mottog utmärkelsen Excellent arbetsgivare 2023 från Nyckeltalsinstitutet. Berätta om ert arbete mot en jämställd könsfördelning. 

– Vi har börjat från grunden, med våra värderingar och sedan satt mål och hela tiden mätt och följt upp att vi är på rätt väg. Både vi i Visma Enterprise AB, och hela Visma-koncernen, strävar efter ett inkluderande förhållningssätt i alla aspekter och där är balans mellan könen en del. Vad vi konkret gör är att arbeta kontinuerligt med frågan i workshops, vi anordnar så kallade awareness-trainings, vi arrangerar och deltar i inspirationsföreläsningar. Visma har dessutom ett aktivt D&I-nätverk som lyfter frågan i olika sammanhang. 

”För oss är det en självklarhet att vi erbjuder likvärdiga och relevanta villkor för båda könen”

Tommy Hallén, Visma Enterprise

– Vi mäter sedan löpande hur medarbetarna uppfattar vår arbetsplats i medarbetarundersökningar varje månad och vi har även ett inkluderingsindex. Indexet visar hur nöjda medarbetarna är med bolagets insatser att åstadkomma en mixad personalstyrka och att skapa en miljö där varje individ känner sig inkluderad.

– Vidare är det för oss en självklarhet att vi erbjuder likvärdiga och relevanta villkor för båda könen. Här ryms allt från ekonomisk ersättning till möjligheten att arbeta enligt en hybrid modell. Vi vill också att våra medarbetare ska känna att de bidrar till något större och att våra lösningar faktiskt bidrar till samhällsutvecklingen.

Vilka utmaningar ser ni framåt och hur fortsätter ni att jobba med frågorna?

– Utmaningen är att hela tiden vara målfokuserad och därmed har vi jämställdhetsfrågan högt på bolagets agenda. För 2024 är det fortsatt ett av våra prioriterade fokusområden kopplat till vår personal. Det betyder att vi fortsätter att följa upp och mäta vårt inkluderingsindex månadsvis för att hela tiden hålla koll på hur medarbetarna uppfattar vår arbetsplats. Utifrån detta index och andra KPI:er inom området försöker vi vidta lämpliga actions för att hela tiden utveckla oss själva. Vi har upprättat och kommer att fortsätta utveckla en speciell intern intrasida kring Diversity & Inclusion där våra medarbetare har koll på alla intiativ som görs och bland annat hur vi ligger till med våra index och KPI:er. Så för vår del handlar det inte längre om en massa revolutionerande engångsactions utan att ha löpande koll på läget och arbeta med små, löpande förbättringar.