Hoppa till innehåll

Sverige satsar på digital kompetens för att möta framtidens utmaningar 

I en värld som blir alltmer digitaliserad tar Sverige ett viktigt steg framåt genom utveckling av den svenska digitaliseringspolitiken. Till sin hjälp i det strategiska arbetet har regeringen den rådgivande funktionen Digitaliseringsrådet.

Digital kompetens avgörande i Sveriges kommande digitaliseringsstrategi  

Den 26 mars 2024 arrangerade Digitaliseringsrådet genom TechSverige och Teknikföretagen en workshop där nyckelaktörer från akademi, samhällsorganisationer och näringsliv samlades för att diskutera hur Sverige kan ta en ledande position inom digital kompetens och kompetenssäkra näringsliv och offentlig sektor.  

Inspelet från workshopen kommer att tjäna som en viktig grund för regeringens fortsatta arbete med att formulera en nationell digitaliseringsstrategi som inkluderar åtgärder och prioriteringar för digital kompetens.  

– Den omfattande digitaliseringen och AI-utvecklingen som pågår både i Sverige och globalt gör att efterfrågan på digital kompetens växer hela tiden. God tillgång till digital kompetens är avgörande för Sverige. Det är en förutsättning för hela näringslivets konkurrenskraft och för att skapa tillväxt, klara välfärden och klimatomställningen. Genom tydliga politiska prioriteringar, locka fler att intressera sig för tech och samverkan kan vi se till att säkra framtidens kompetensförsörjning, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige och ledamot i Digitaliseringsrådet. 

Med hjälp av Digitaliseringsrådet och det breda engagemang som finns skapas en bättre samordning för att främja digital utveckling, innovation och kompetens, vilket är avgörande för Sveriges fortsatta framgång och välfärd i en alltmer uppkopplad värld. 

Om Digitaliseringsrådet 
Digitaliseringsrådet har funnits sedan år 2017 och består av åtta ledamöter som leds av civilminister Erik Slottner. Rådets arbete syftar till att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken samt digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.