Hoppa till innehåll

Ny rapport: Svenska tech­branschen 2023

TechSveriges färska rapport ”Svenska techbranschen 2023” visar att techbranschens bidrag till svensk ekonomi når nya rekordnivåer. Techbranschens omsättning 2022 landade på över 1000 miljarder kronor och bidraget till BNP uppgick till 350 miljarder kronor – vilket överstiger det samlade BNP-bidraget från den traditionella basindustrin. Det innebär skatteintäkter på över 150 miljarder kronor – mer än statens utgifter för försvar och rättsväsende tillsammans.  


– Trots konjunkturen och ett osäkert omvärldsläge så fortsätter techbranschen att växa och bidra till Sveriges välstånd, säger Christina Ramm-Ericson, chefsekonom på TechSverige.  

Rapporten visar att techbranschen står för 11 procent av Sveriges export, en andel som 2022 landade på 350 miljarder kronor. Det innebär att tech är ett av Sveriges tyngsta exportsegment. Techbranschen är också en jobbskapande bransch. Sedan 2020 har 33 000 nya techjobb skapats och under andra kvartalet 2023 sysselsatte branschen mer än 265 000 personer.  

”En underliggande förutsättning för andra branschers innovations- och konkurrenskraft”

– Tech har inte bara stor betydelse för Sveriges ekonomi utan är också en underliggande förutsättning för andra branschers innovations- och konkurrenskraft och för den offentliga sektorns utveckling. Dessutom skapar techbranschens lösningar stora värden i enskilda människors vardag, för välfärden och i klimatomställningen, säger Christina Ramm-Ericson. 

Trots en positiv utveckling i Sverige så finns utmaningar då den globala techkonkurrensen hårdnar. TechSveriges rapport visar att tillväxten inom tech i länder som Danmark, Finland, Nederländerna och Österrike har vuxit dubbelt så snabbt 2015-2020. Andra länders kraftfulla digitaliseringsreformer och avsaknaden av dessa i Sverige gör att vi tappar vårt tidigare försprång. Inte minst tappar den offentliga sektorns digitalisering i relation till andra länder. Dessutom tappar Europa i relation till USA och Asien.  

– Sverige behöver en ny stark techpolitik för att säkra vår långsiktiga position som ledande technation med framgångsrika företag som skapar jobb, ekonomisk tillväxt, klimatanpassning och välfärd.  Vi behöver leda utveckling och användning av den nya avancerade tekniken, de smarta lösningarna och vara digitalt konkurrenskraftiga, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige . 

Rapporten presenteras på TechSveriges seminarium Techbranschens nuläge och framtid den 28 november.