Hoppa till innehåll

IT-kompetens­bristen 2020

Techsektorn har länge saknat arbetskraft och trots pandemin så är behovet av kompetens fortsatt stort. Nu larmar branschen om ett förväntat underskott på 70 000 personer år 2024 om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Det framgår i IT&Telekomföretagens nya rapport ”IT-kompetensbristen 2020”.

Läs rapporten IT-kompetensbristen 2020 här (pdf)

Den digitala omställningen, som påskyndats ytterligare med anledning av coronakrisen, medför en kraftigt ökad efterfrågan på digitala lösningar så som videomöten, molntjänster och e-handel. För att möta denna efterfrågan behövs det innovativa företag och kunniga medarbetare som utvecklar och underhåller digital infrastruktur och digitala tjänster.

”IT-kompetensbristen” är IT&Telekomföretagens fjärde kartläggning av kompetensbristen inom den digitala sektorn, och visar att de utmaningar som rapporterades 2012, 2015 respektive 2017 i stort kvarstår. Enligt 2020-års rapport återfinns bristen på kompetens inom bland annat systemutveckling, artificiell intelligens (AI), IT-säkerhet, användbarhetsdesign, spelutveckling och 5G-teknik.

Även om coronakrisen är utmanande också för delar av techsektorn så beskrivs den totala efterfrågan på digital spetskompetens som ökande över tid.  I rapporten efterlyser IT&Telekomföretagen flera satsningar för att få fler att intressera sig för, utbilda sig och ta steget till jobben inom techsektorn.

Tio förslag på kort och lång sikt

För att tillgodose kompetensbehoven inom techsektorn föreslår IT&Telekomföretagen tio nödvändiga insatser:  

1. Inrätta ett högnivåforum kring digital spetskompetens
2. Säkra att digitaliseringen genomsyrar kunskapsinnehållet i hela skolsystemet
3. Kompetensutveckla lärare så de kan visa både tjejer och killar vägen in i den digitala framtiden
4. Säkerställ att fler tech-studenter – tjejer såväl som killar – fullföljer sina utbildningar
5. Se till att redan framgångsrika yrkeshögskolan blir ännu bättre
6. Öppna högskolan på riktigt för personer i yrkesverksam ålder
7. Inför techcheckar à 10 000 kronor – ett individbaserat stöd till digital kompetensutveckling – så att alla yrkesverksamma får förutsättningar att utveckla sina digitala färdigheter
8. Inför kompetensavdrag för att underlätta för företag att investera i sin personal
9. Attrahera internationella talanger till Sverige och stoppa kompetensutvisningarna
10. Ta gemensamma krafttag för ökad jämställdhet och mångfald inom techsektorn.