Hoppa till innehåll

Jämställdhet

Utmaningarna när det gäller den låga andelen kvinnor i techsektorn är flera – inte minst att alltför få tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar. Techbranschen arbetar med många egna insatser för att åtgärda snedfördelningen, och allt fler företag arbetar systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer. TechSveriges målsättning är att techbranschen ska uppnå en jämn könsfördelning till år 2030.