Jämställdhet

Utmaningarna när det gäller den låga andelen kvinnor i IT- och telekomsektorn är flera – inte minst att alltför få tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar. IT- och telekombranschen arbetar med många egna insatser för att åtgärda snedfördelningen, och alltfler företag arbetar systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer. TechSveriges målsättning är att techbranschen ska uppnå en jämn könsfördelning till år 2030.