Hoppa till innehåll
Pressbild Ana Andric, näringspolitisk expert, TechSverige

“Jämställdhet en förutsättning för framgångsrika techbolag”

Techbranschen är en framtidsbransch, som på många sätt redan idag är en attraktiv bransch. Samtidigt behöver branschen välkomna fler. Inte minst behöver branschen bli ännu bättre på att locka och behålla människor med olika bakgrund och kvinnor. För att lyckas med det behövs olika initiativ som synliggör frågorna och som främjar ökad inkludering och jämställdhet. TechSverige bedriver ett aktivt och långsiktigt arbete för att förbättra jämställdheten med målet att allra senast år 2030 nå en jämn könsfördelning i branschen.

Ana Andric är näringspolitisk expert med särskilt fokus på kompetensfrågor, inkludering och branschens attraktivitet:

– Jämställdhet är en förutsättning för hållbara och framgångsrika tech-bolag och kompetensbristen inom tech kan hejdas genom att fler kvinnor söker sig till och stannar i branschen. Ska vi kunna växa och utvecklas behöver vi också leda vägen mot framtiden genom inkludering och jämställdhet. När kvinnor saknas i techbranschen, förlorar vi talanger och perspektiv som är nödvändiga för att skapa innovationer och lösningar på dagens och morgondagens samhällsproblem.

Ana Andric, Näringspolitisk expert TechSverige

Hur arbetar ni som branschorganisation med dessa frågor?
Vi jobbar dagligdags, tillsammans med våra medlemsföretag, med att förmedla bilden av techbranschen och techjobben som attraktiva för både kvinnor och män, unga och äldre samt för personer med olika bakgrund och erfarenhet. Vi vill visa på variationen av jobb och arbetsuppgifter som finns och lyfta fram de goda arbetsvillkor och marknadsmässiga löner som branschen erbjuder. TechSverige ligger bland annat bakom kampanjen Addera tech, som syftar till att synliggöra olika vägar till techjobben för att underlätta för individer att ta klivet in i tech­branschen.

Vi samarbetar också med andra aktörer för att öka takten i jämställdhetsarbetet. Ett sådant samarbete sker med Unionen och Women in Tech (GBG), genom projektet ”Re-write the code”, vars syfte är att skapa attraktiva arbetsplatser för kvinnor och icke-binära personer inom techbranschen. Vi samarbetar också med Nyckeltalsinsitutet för att skapa bättre möjligheter att följa upp jämställdhetsarbetet i techbranschen genom att skapa en unik databas via Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex samt Jämställdhetsindex Jämix.

TechSveriges checklista för jämställdhet lanserades i fjol. Kan du ge en bakgrund till den?
Bristen på kvinnor i tekniknära och ledande roller är ett stort och gemensamt problem för techbolagen. De får inte tillgång till det möjliga utbudet av kompetens.   

En lång rad rapporter, seminarier och workshops har belyst problematiken, där ytterligare insatser vid sidan av det som redan görs har efterlysts, särskilt inom arbetsmiljö- och företagskulturfrågor. Checklistan tar utgångspunkt i hur ansvariga på techbolag kan agera i jämställdheten kritiska situationer.

Vad är syftet med denna och för vem är den?
Som bransch och arbetsgivare har vi ett stort gemensamt ansvar att öka attraktiviteten och jämställdheten inom tech. För att åstadkomma jämställda arbetsplatser och kulturer krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete i hela organisationen. Jämställdhetsperspektivet måste synliggöras och finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer. Det innebär ofta en förändringsresa i företag och organisationer, men den är möjlig att åstadkomma med ökad kunskap och medvetenhet hos ledning och anställda. Checklistan är ett stöd i detta arbete. Den riktar sig till ansvariga på olika roller och funktioner i techbolagen. Den ska fungera som ett verktyg för hur de ska agera för att öka, utveckla och behålla kvinnor i verksamheten.

Ta del av checklistan för jämställdhet här: https://www.techsverige.se/checklista/