Hoppa till innehåll

Checklista för jämställdhet inom tech

Den låga andelen kvinnor på tekniknära ledande roller inom tech är ett problem TechSverige tar på största allvar, och målet är att allra senast år 2030 ha uppnått en andel på minst 40 %.

Som ett led i detta lanserar nu TechSverige en checklista bestående av ett antal best-practices för hur olika roller inom bolagen (VD, HR, kommunikation etc.) ska agera för att säkra att fler kvinnor både stannar och utvecklas inom tech. Listan har tagits fram av ett antal framsynta medlems­företag i samråd med experter inom området.

Checklistan är utformad för att säkra att organisationers utvecklingsarbete verkligen bidrar till affärsmålen. Det viktigaste gemensamma verksamhetsmålet för tech-bolagen som identifierats i detta arbete är: Ökad tillgång till relevant kompetens (se “Verksamhetens mål” i modellen ovan). För att nå Verksamhetens mål har tre effekter definierats som är avgörande för att lyckas:

  • Behålla: Ökat antal kvinnor som stannar kvar
  • Utveckla: Ökad andel kvinnor i tekniknära ledande roller
  • Attrahera: Ökat antal kvinnliga sökande till tech-tjänster.

I begreppet ”tekniknära ledande roller” ingår chefsroller, tekniska expertroller och andra affärskritiska roller inom tech.

Baserat på effekterna har ett antal “Situationer då lärdomar tillämpas”, eller best practices, identifierats. Dessa är konkreta beskrivningar av hur olika roller (vd, högre chef etc) ska agera för att säkra att effekterna uppnås.

Vilken är din roll?

VD, kommunikationsspecialist eller kanske rekryteringsansvarig?