Kommuniktionsspecialist

Checklista för jämställdhet

Behålla: Ökat antal kvinnor som stannar kvarUtveckla:
Ökad andel kvinnor i tekniknära ledande rollerAttrahera:
Ökat antal kvinnliga sökande till tech-tjänster