Employer brand-ansvarig

Checklista för jämställdhet

Behålla: Ökat antal kvinnor som stannar kvar


Attrahera: Utöka antal kvinnliga sökande till tech-tjänster