Hoppa till innehåll

Employer brand-ansvarig
Checklista för jämställdhet

Behålla: Ökat antal kvinnor som stannar kvar

Skapa och stötta både formella och informella nätverk

  • När jag som Employer brand-ansvarig tar fram Employee Value Proposition (EVP) är jämställdhet ett eget område, plus att en aktivitetsplan ska tas fram för hur jag når ut med organisationens EVP.

Attrahera: Utöka antal kvinnliga sökande till tech-tjänster

Säkra att alla aktiviteter som syns för målgruppen hart jämn könsfördelning

  • När jag som Employer brand-ansvarig bokar in en arbetsmarknadsaktivitet så tar jag med mig både kvinnor och män som yrkesrepresentanter.