Hoppa till innehåll

HR-/rekryteringsansvarig
Checklista för jämställdhet

Attrahera: Utöka antal kvinnliga sökande till tech-tjänster

Säkra att annonsering och andra rekryteringsaktiviteter görs genuint inkluderande

  • Jag som HR-/rekryteringsansvarig har tagit fram ett bibliotek med annonsmallar där text och bilder är könsneutrala, som chefer kan använda när de ska rekrytera. I bildmaterial som används ska båda könen ges lika aktiva roller, så inte det ena könet ger intryck av att vara underordnat.
  • När jag som HR-/rekryteringsansvarig utformar fram en jobbannons utgår jag från våra mallar och exempel samt checkar jag annonsen mot vår “tone of voice” eller andra riktlinjer. Jag ska också säkerställa att annonsen förekommer i mediekanaler som fångar upp bredden av kandidater oavsett kön.
  • När jag som HR-/rekryteringsansvarig använder mig av andra kanaler än annonser, t.ex. rekrytering via nätverk eller rekryteringsförmedlare, säkerställer jag att dessa kanaler fångar upp bredden av kandidater oavsett kön.

Säkra att alla aktiviteter som syns för målgruppen har jämn könsfördelning