Hoppa till innehåll

Om hur checklistan tagits fram

Checklistan för jämställdhet inom tech har tagits fram av en arbetsgrupp inom TechSveriges IT-kompetensråd. Som underlag har arbetsgruppen, utöver den egna erfarenheten av jämtälldhetsarbete inom sina bolag, använt ett antal kartläggningar och studier inom området samt även samrått med expertis.

Listan har tagits fram med hjälp av en s.k. High Performance Learning Journey-modell, utformad för att säkra att organisationers utvecklingsarbete verkligen bidrar till affärsmålen. Det viktigaste gemensamma verksamhetsmålet för tech-bolagen som identifierats i detta arbete är: Ökad tillgång till relevant kompetens (se “Verksamhetens mål” i modellen ovan). För att nå Verksamhetens mål har tre effekter definierats som är avgörande för att lyckas:

  • Behålla: Ökat antal kvinnor som stannar kvar
  • Utveckla: Ökad andel kvinnor i tekniknära ledande roller
  • Attrahera: Ökat antal kvinnliga sökande till tech-tjänster.

I begreppet ”tekniknära ledande roller” ingår chefsroller, tekniska expertroller och andra affärskritiska roller inom tech.

Baserat på effekterna har ett antal “Situationer då lärdomar tillämpas”, eller best practices, identifierats. Dessa är konkreta beskrivningar av hur olika roller (vd, högre chef etc) ska agera för att säkra att effekterna uppnås.

Projektledare för framtagandet av guiden har varit Fredrik von Essen, konsult på EssenLearn AB.