Hoppa till innehåll

Första linjens chef
Checklista för jämställdhet

Behålla: Ökat antal kvinnor som stannar kvar

Motverka att medarbetare behöver vänja sig vid exkluderande beteenden

  • Jag som första linjens chef deltar i utbildningar eller andra aktiviteter för att bli mer medveten om exkluderande beteenden, och tillämpar snabbt nya kunskaper jag får.

Utveckla: Ökad andel kvinnor i tekniknära ledande roller

Säkra att karriärplaneringen blir ett aktivt instrument som verkligen motiverar medarbetaren

  • När jag som första linjens chef gör en individuell utvecklingsplan ska jag involvera medarbetarens egna idéer om utvecklingsinsatser (t ex typ av uppdrag, kunnande, ev. certifiering och förutsättningar för löne­utveckling) i planen.

Attrahera: Utöka antal kvinnliga sökande till tech-tjänster

Säkra att annonsering och andra rekryteringsaktiviteter görs genuint inkluderande

  • När jag som första linjens chef har tagit fram ett underlag/förslag på jobbannons så stämmer jag av det med en funktion i företaget, alternativt någon kollega eller extern part, som kan ge förslag på hur annonsen kan bli mer inkluderande och könsneutral.