Hoppa till innehåll
Under 2023 erbjuds samtliga medlemsföretag i TechSverige kostnadsfri benchmark och analys av rådande arbetsvillkor utifrån strategierna attraktiv och jämställd arbetsgivare via Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex samt Jämställdhetsindex Jämix.

2023 startar ett unikt treårigt samarbete mellan TechSverige och Nyckeltalsinstitutet i syfte att bygga en stor, evidensbaserad databas för techbranschen med stark benchmark inom lön, anställningsvillkor, förmåner, jämställdhet, utvecklingsmöjligheter, tillväxt inom HR kapital och hållbara arbetsplatser.

För samtliga medlemsföretag i TechSverige innebär detta följande möjligheter:

  • Kostnadsfri licens och inloggning till Nyckeltalsinstitutets databas 2023.
  • Kostnadsfri inrapportering av eget underlag 2023. Egna resultatet presenteras i webbportal med analyser och kostnadsprognoser samt benchmark mot techbranschen, övriga branscher och svenskt arbetsliv. 
  • Kostnadsfritt deltagande på årligt branschevent innehållande årets aktuella resultat kring arbetsmarknad och benchmark inom techbranschen. 
  • Kostnadsfritt digitalt deltagande i Nyckeltalsinstitutets utmärkelseseminarium som arrangeras varje år. Detta äger vanligen rum under våren. 


Hur går det till?
En inbjudan skickas ut till deltagande med instruktioner och inrapporteringsunderlag från Nyckeltalsinstitutet till samtliga medlemsföretags HR ansvariga.

Det som efterfrågas i inrapporteringen är aggregerad och avidentifierad HR data från HR systemen, som till exempel antal anställda, arbetad tid, antal avgångar m.m. Support och handledning finns att tillgå via Nyckeltalsinstitutet.

Sista inrapporteringsdag är i mars 2023.
Resultaten levereras slutet april 2023.
Branschevent med resultatpresentation och branschanalys 

Avtalet sträcker sig över tre år och allt deltagande är kostnadsfritt för medlemsföretagen år 2023. Följande år 2024-2025 subventioneras medlemsföretagens deltagande av TechSverige med 50%.

Om Nyckeltalsinstitutet
I en värld av tyckande levererar Nyckeltalsinstitutet fakta som skapar framgångsrika arbetsgivare. Nyckeltalsinstitutet har sedan 1996 kartlagt rådande arbetsvillkor i Sverige och är en av Sveriges ledande aktörer inom People Analytics. Nyckeltalsportalen® är en unik databas som erbjuder benchmark och analys gällande verksamhetens arbetsvillkor och HR kapital.

Analys och benchmark med branschdata och svenskt arbetsliv ger bland annat svar på:
Hur attraktiva är vi som arbetsgivare? Vilka styrkor och vilka utmaningar har vi som arbetsgivare jämfört andra? Är vi en lika bra arbetsgivare för män och kvinnor? Hur ser våra förutsättningar ut för framtida kompetensförsörjning? Databasen består av 665 000 medarbetares arbetsvillkor med 26 års historisk utveckling och benchmark inom 12 branscher.

Nyckeltalsportalen®
En webbaserad databas med svenskt arbetslivs arbetsvillkor ger er möjligheten att jämföra er med olika branscher, bevaka er nivå jämfört andra arbetsgivare och därmed få mer adekvat underlag till beslut som ger störst verksamhetsnytta. Antalet användare internt hos er påverkar inte nivån på licensavgiften. Nyckeltalsportalen® stödjer det datadrivna HR arbetet och bidrar till hållbara beslut som arbetsgivare.

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® visar hur attraktivt företaget är som arbetsgivare genom att beskriva arbetsvillkoren ur ett medarbetarperspektiv. Nyckeltalsinstitutet bearbetar och presenterar 25 nyckeltal inom områdena personalstruktur, kompetensförsörjning, och personalrelationer. Nio av nyckeltalen sammanställs till ett index som ger ett indexvärde på årsbasis. Resultatet kan med fördel användas som en KPI i styrning och uppföljning av hur bra arbetsvillkoren är i företaget samt hur dessa utvecklas i verksamheten. I nuläget ingår över 355 företag och organisationer som tillsammans har mer än 655 000 medarbetares arbetsvillkor i databasen.

Jämställdhetsindex JÄMIX® visar hur jämställda arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö som erbjuds i er organisation. 21 nyckeltal bearbetas och presenteras varav nio sammanställs till ett jämställdhetsindex. Nyckeltalen stödjer det data drivna HR arbetet i att vara en attraktiv arbetsgivare med inkluderande kultur och ledarskap. Och de är kopplade till de lagkrav som finns på arbetsgivaren i enlighet med Diskrimineringslagen.

Kontaktuppgifter:
info@nyckeltal.se
08-402 00 29