Hoppa till innehåll

Tillgång till digital kompetens är en demokratifråga. Barns skolgång och framtida jobbmöjligheter påverkas av hur väl de förstår den digitala världen omkring dem. Det är därför viktigt att skolan har de bästa tänkbara förutsättningarna att rusta barnen med kunskaper och färdigheter de behöver för att leva och verka i ett uppkopplat samhälle.

Techbranschens sex gemensamma ståndpunkter till ny digitaliseringsstrategi för skolan, 2023–2027

I år tar regeringen beslut om en ny strategi för skolans digitalisering, åren 2023–2027. Strategin ska peka ut gemensamma mål för skolans digitalisering. Den nya strategin ska också bygga vidare på det arbete som hittills har gjorts med den befintliga strategin som löper ut till årsskiftet.

TechSverige IT-kompetensråd anser att regeringen måste höja ambitionsnivån med digitaliseringen i skolan i den nya strategin. Tillsammans har vi enats om sex gemensamma ståndpunkter som vi anser är av särskilda stor vikt för att understödja såväl skolan som elevernas digitala utveckling. Ta de av dessa ståndpunkter här.