Hoppa till innehåll
En kartläggning visar att det fortfarande är alldeles för få som tar examen på ingenjörsutbildningarna. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige, Ann Öberg vd Almega och Anders Persson, tf förbundsdirektör Innovationsföretagen, att vi inte längre kan acceptera den rådande utvecklingen och att regeringen snarast möjligt bör reda ut orsakerna till de många avhoppen på ingenjörsutbildningarna:

”Det är de kunskapsintensiva tjänsteföretagen som formar den svenska arbetsmarknaden. För att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen måste kompetensförsörjningen säkras.”

Läs artikeln på svd.se