Hoppa till innehåll

Digital delaktighet

Idag är tillgång till Internet och grundläggande digitala kunskaper mer eller mindre ett krav för att vara delaktig i och tillgodogöra sig samhällets tjänster och service. Även i Sverige, där utvecklingen ligger långt fram, finns många människor som ännu inte är digitalt delaktiga och därmed ställs helt eller delvis utanför när samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på Internet vilket får konsekvenser för såväl demokratin som samhällsekonomin. Att hela vår befolkning ges möjlighet att höja sin digitala kunskapsnivå och ha likvärdig tillgång till Internet är nödvändigt, och en av våra hjärtefrågor.