Hoppa till innehåll

Besöksförbud på landets äldreboenden har det lett till att många äldre känt sig ensamma och isolerade från omvärlden. Företaget Dustin, som säljer IT-produkter och tjänster förser därför äldreboenden med sufrplattor som innehåller kurser och aktiviteter från Studieförbundet Vuxenskolan. Surflattorna kan även användas för att hålla kontakt med nära och kära.

Varför har ni tagit detta initiativ?
Under den här våren har digitaliseringen i hela samhället tagit enormt stora kliv och gjort att många tar kliv och testar saker som de inte gjort tidigare. Eftersom det sedan i slutet på mars råder besöksförbud på landets äldreboenden i och med coronavirusets spridning, har det lett till att många på boendena är väldigt ensamma och isolerade från omvärlden. När Studieförbundet Vuxenskolan kontaktade oss och frågade om vi ville delta i initiativet kändes det som ett ypperligt tillfälle för oss att på ett konkret sätt vara med och bidra till att ge de äldre en ljuspunkt i tillvaron och samtidigt visa på alla möjligheter IT ger.

Vad erbjuder ni? 
Vi har bidragit till att Studieförbundet Vuxenskolan kunnat förse äldreboenden med surfplattor som innehåller olika program med trubadurer och cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan. Surflattorna kan även användas för att hålla kontakt med nära och kära.

Vilka riktar ni er till?
I slutändan är det de äldre på de boenden som Studieförbundet Vuxenskolan nu kan förse med underhållning, kultur samt sociala kontakter som drar nytta av det här initiativet.

Vad önskar ni uppnå? 
Vi tror på teknikens möjligheter och det här är ett initiativ som visar hur IT kan bidra till att sprida glädje och är ett exempel på digitalisering. Med initiativet hoppas vi på att kunna vara med och hjälpa Studieförbundet Vuxenskolan att fortsätta sin uppskattade verksamhet på äldreboendena, i en digital form, samtidigt som vi bidrar med en viktig kanal för att berika de sociala kontakterna för de äldre.

Hur har det gått?
Vi har precis börjat dela ut surfplattorna, den respons vi hittills har fått från äldreboendena är att initiativet är mycket uppskattat.