Hoppa till innehåll
Sofia Gerstenfeld

Hej vd: Sofia Gerstenfeld, Visma Enterprise

I TechSveriges artikelserie Hej vd sätter vi nu fokus på techbranschens utveckling och beslutet om ett fristående TechSverige. Först ut att svara på högaktuella frågor är styrelseledamoten Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprises.Nyligen presenterade TechSverige rapporten Svenska techbranschen 2023 som visar att techföretagen fortsätter att bidra starkt till svensk ekonomi och samhälle. Sofia Gerstenfeld ser positivt på techbranschens utveckling och framtid.

– Inom Visma, till exempel, räknar vi med att växa 10-12 procent organiskt varje år fram till 2030 och dessutom räknar vi med en kraftig marginalförbättring som vi tänker kommer att vara möjlig med hjälp av AI. Eftersom vi arbetar med affärskritisk programvara där vi fokuserar på automation, UX, AI och anomaly detection ser vi också att våra system är möjliggörare för våra kunder. De kan alltså effektivisera sina processer med hjälp av våra lösningar och på så vis lägga tid på det som räknas för dem, eller naturligtvis dra ner på sin personalstyrka, säger Sofia Gerstenfeld.

TechSveriges styrelse har beslutat att lämna nuvarande samverkan med Almega. På vilket sätt anser du att ett fristående TechSverige kommer att kunna leverera ökad medlemsnytta till sina medlemsföretag?

– Som fristående kan vi fokusera än mer på våra medlemsföretag och behöver inte lägga tid på Almegas gemensamma frågor. Det är väldigt stor skillnad på förbunden och olika medlemsföretag inom Almega idag. Det som kan vara en fördel för våra medlemmar kan vara en nackdel för Almega totalt sett. Många techbolag är inte intresserade av kollektivavtal, men som en enskild aktör kan vi göra det mer attraktivt eftersom vi då kan driva frågor som är viktiga för vår bransch. Vi borde kunna få ökat inflytande i Svenskt Näringsliv och det finns möjligheter att samarbeta med andra förbund utanför Almega.

Om du skulle blicka framåt, hur ser du på TechSverige om 5-7 år? Vilken position har förbundet i den allmänna debatten och vilken roll spelar man för Sveriges alla techföretag?

– Starka, större och mer relevanta vilket gör att även de bolag som inte vill teckna avtal idag är intresserade av att vara med. Eftersom vi representerar en framtidsbransch måste vi fortsätta att utvecklas och ställa krav på facken att de utvecklas med oss och våra medlemsföretag. Jag tror att vi har lättare att nå igenom med vårt budskap både sett till vad vi bidrar med men också som möjliggörare för andra branscher. Vi bjuds in att delta i den offentliga debatten i högre grad och kommer att vara det största förbundet i Svenskt Näringsliv.