Hoppa till innehåll

Hej vd: Jimmy Nowén, Kontek

Vår artikelserie Hej vd är tillbaka med aktuella frågor för våra medlemsföretag. Jimmy Nowén är vd på Kontek, ett Visma-ägt specialistbolag inom lön & HR med produkter och tjänster för hela löneprocessen.


Vilka är era prioriterade frågor/fokusområden för närvarande?
– Intelligenta och effektiva dataflöden, exempelvis inom ramen för API:er, integrationer och automatisering, är ett stort fokus hos Kontek. Det här skapar förutsättningar för automatisk datainhämtning och överföring från ett system till ett annat utan att behöva bearbeta datan, så när löneadministratören väl ska göra sitt jobb, finns datan redan i systemet. Målet är att hjälpa löneadministratörer så att de både kan arbeta mer effektivt och med högre kvalitet, för att ägna tid åt mer värdeskapande uppgifter. 

Använder ni AI i arbetet och i så fall hur?
– Vi ser stora möjligheter med AI, både inom Kontek och i produkterna som våra kunder använder. Just nu är vi i fasen med att kartlägga och prioritera de områden där vi tror AI får störst betydelse och effekt. Nu i höst kommer vi att sjösätta ett antal experiment både för att lära och identifiera de områden som ger störst kundvärde. AI kommer att vara en betydande del av både vår produktroadmap och verksamhetsplanering framåt.

Hur arbetar Kontek för att säkra behovet av techkompetens?
– För att säkra behovet av techkompetens har vi breddat vår rekrytering till flera platser i Sverige och framför allt i Stockholm där utbudet av utvecklare är högre. Vi har också öppnat upp för att anställa utanför Sverige, och har anställt ett utvecklingsteam i Lettland. Vi ser att önskemålet på flexibilitet är stort hos utvecklare idag och vi möter det genom att alla får arbeta hemifrån några dagar i veckan. Ett annat sätt att säkra behovet av kompetens är att behålla sin personal. Som arbetsgivare har vi på Kontek mycket stora ambitioner. Det är avgörande både för vår verksamhet och vår tekniska kompetens att vår personal trivs, utvecklas och mår bra.  

Vad vill du se för initiativ från politiker och beslutsfattare?
– Vi måste på alla sätt främja och skapa förutsättningar för ett innovativt samhälle. Leverantörer av publika moln erbjuder idag plattformar med infrastruktur som möjliggör komplexa och intelligenta lösningar som, i sin tur, snabbar upp innovation. Samtidigt finns, och ska finnas, en enorm respekt och rädsla för att data ska hamna i fel händer. Här spelar politiker och myndigheter avgörande roll. Dels genom att bistå svenska företag med information kring möjligheter och risker och dels genom att skapa och besluta om regelverk som ger både både trygghet och konkurrenskraftig tillväxt i svenskt näringsliv jämfört med den internationella scenen. Ta genombrottet med AI som exempel. Som techbolag efterfrågar vi naturligtvis regelverk kring utveckling och användning av AI. Här är det viktigt att algoritmer blir genomlysta och transparenta, inte minst ur etisk synvinkel.

Hur arbetar Kontek för att förhindra cyberattacker?
– Här har vi på Kontek stora fördelar med att ingå i en stor koncern. Med Visma i ryggen har vi vidtagit många åtgärder de senaste åren för att öka och investera i säkerheten i våra produkter och tjänster. Vi arbetar kontinuerligt med kodscanning för att identifiera potentiella brister i komponenter eller bibliotek. Vi har också säkerhetsspecialister som aktivt utför penetrationstester för att identifiera brister. I tillägg har vi upphandlat övervakningssystem för att förhindra cyberattacker. Vi har policies och ramverk för vårt utvecklingsarbete hela vägen från arkitektur och design till tester och release. Dessutom utbildar vi kontinuerligt vår personal inom informationssäkerhet.

Hur viktiga är hållbarhetsfrågorna för er?
– Otroligt viktiga. Vi ser hur vi kan arbeta med och bidra till hållbarhet ur många olika aspekter. Våra produkter och tjänster hjälper svenska arbetsgivare att minimera manuella processer och sparar tid vilket både minskar klimatavtrycket och bidrar till den sociala hållbarheten. Internt på Kontek arbetar vi kontinuerligt med vår hållbarhetsagenda som spänner hela vägen från hur vi reser så klimatvänligt som möjligt till hur vi säkerställer att arbetsmiljön på Kontek är inkluderande, jämställd och utvecklande.