Hoppa till innehåll

Hej vd: Antti Soini, SAP

Den 1 oktober förra året lämnade Chris Berry sin roll som vd för SAP Svenska och gick i pension. Efterträdaren Antti Soini berättar om tre tydliga fokusområden där SAP vill stötta kunderna med nya affärsmodeller och processer.

– Det handlar inte minst om affärstransformation och att ställa om verksamheten till molnet. Vi arbetar också hårt för att kunderna ska få mer flexibla leveranskedjor – med nätverk av företag och leverantörer i stället för att begränsas av att göra allt själv. Det tredje fokusområdet är inte oväntat hållbarhet. Där har SAP inte bara verktygen för att mäta och driva hållbarhetsarbete utan vi lever också själva som vi lär.

Hur arbetar SAP  för att främja inkludering och säkra behovet av  techkompetens?

– Det händer mycket just nu i vårt ekosystem av kunder och partner. Marknaden är fortsatt väldigt het och det finns en uppenbar risk är att det blir brist på SAP-kunniga konsulter. Vi har därför satt igång en rad olika program, bland annat en konsultutbildning under sommaren, och kommer att öka kapaciteten under de närmaste åren. Det är en långsiktig investering från SAP:s sida, säger Antti Soini som gärna vill rekommendera studenter att fundera på en karriär som SAP-konsult.

– Det är ett intressant arbete där man samarbetar med de bästa företagen i världen och hjälper dem att bli ännu bättre. Mångfald och integration ligger mig varmt om hjärtat och är en del av mina grundvärderingar. Jag vill att SAP Svenska ska vara en bra arbetsplats för alla. Vi har kollegor från 18  länder med olika bakgrund och ålder.  Och det ska vara kul. När vi har en inkluderande kultur där medarbetarna trivs, då blir vi också en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Det saknas 70 000  it-specialister i Sverige. Vad vill du se för åtgärder från branschen?

– Runt om i landet arbetas det hårt på företagen för att möta alla nya utmaningar i omvärlden och alla ökande krav på långsiktig hållbarhet. Den omställningen är nödvändig och kräver stora satsningar på innovation och ny teknik – och därför är det ett växande problem att vi saknar så många specialister i branschen.

– Det pågår en rad olika satsningar från företag, myndigheter och utbildningssektorn. Men för att lyckas möta den höga efterfrågan måste också fler satsa på lågkodsverktyg (low-code och no-code) som gör att vanliga användare kan bygga applikationer utan kunskaper inom programutveckling.  Att dra nytta av de som redan arbetar på företagen är en minst lika viktig fråga som att rekrytera fler it-specialister.

”Jag känner mig priviligerad att jobba med så otroligt fina kunder som vi har runt omkring i världen och här i Sverige.”

Antti Soini, vd, SAP

Hur arbetar SAP med  hållbarhetsfrågor?

– För oss handlar det både om att utveckla alla verktyg som behövs för att våra kunder ska kunna vara långsiktigt hållbara – och att fortsätta driva vårt eget bolag i en hållbar riktning. Det genomsyrar i dag hela verksamheten och vi har presenterat en integrerad årsrapport sedan 2012.

– För kunderna handlar det om att få stöd att ställa om sina verksamheter och göra det databaserat. Att kunna använda nya och mer flexibla leveranskedjor där man kan mäta allt i realtid även utanför det egna företaget. SAP har en uppsjö system och smarta verktyg som gör att företag av alla storlekar kan ställa om och bli mer hållbara.

Vad är det bästa med att arbeta i  techbranschen?

– Jag känner mig priviligerad att jobba med så otroligt fina kunder som vi har runt omkring i världen och här i Sverige. Att jobba i techbranschen ger mig väldigt bra överblick och insyn i andra branscher och bolag. Jag känner mig motiverad när jag ser att vår teknik hjälper kunderna att lösa olika utmaningar och skapar helt nya möjligheter. Det är den absolut viktigaste uppgift som vi har – att leverera affärsvärde till våra kunder.