Hoppa till innehåll

Hej vd: Anders Olsson, Telia Sverige

I TechSveriges artikelserie Hej vd sätter vi nu fokus på techbranschens utveckling och beslutet om ett fristående TechSverige. Styrelseledamoten Anders Olsson, vd för Telia Sverige, anser att Sverige som land behöver ta vara på digitaliseringens potential i större omfattning.Nyligen presenterade TechSverige rapporten Svenska techbranschen 2023 som visar att techföretagen fortsätter att bidra starkt till svensk ekonomi och samhälle. Hur ser du på techbranschens utveckling och framtid.

– Tillsammans har vi ambitionen att göra Sverige till en världsledande technation och grunden för det är en välutbyggd och säker digital infrastruktur. I Sverige har vi kommit långt i både utbyggnad och användning av digital infrastruktur. 5G-utrullningen går i en rasande fart, men som land måste vi bli bättre på att dra nytta av möjligheterna som följer av digitaliseringen. Det gäller industrin, välfärden och samhället och kunder i stort. TechSverige har en viktig roll i att driva på detta, säger Anders Olsson.

TechSveriges styrelse har beslutat att lämna nuvarande samverkan med Almega. På vilket sätt anser du att ett fristående TechSverige kommer att kunna leverera ökad medlemsnytta till sina medlemsföretag?

– Techbranschen utvecklas blixtsnabbt och min förhoppning är att ett fristående TechSverige lättare kommer att kunna följa med i den utvecklingen med ett tydligt fokus på framtidsfrågorna som är avgörande för just vår bransch.

Om du skulle blicka framåt, hur ser du på TechSverige om 5-7 år? Vilken position har förbundet i den allmänna debatten och vilken roll spelar man för Sveriges alla techföretag?

– Sveriges framtida konkurrenskraft är beroende av en snabb och hållbar digitalisering som inkluderar alla. TechSverige kommer fortsatt att spela en viktig roll som en framåtlutad, modig röst i samhällsdebatten för att skapa bästa möjliga villkor för en världsledande techsektor i Sverige.