Hoppa till innehåll

Hej vd: Marie Ceder, Visma PubliTech

Sedan 1 juli 2021 är Vismas verksamhet mot kommuner och regioner samlade i ett separat bolag, Visma PubliTech. Enligt vd:n Marie Ceder är det av högsta prioritet att bidra till en snabbare digitalisering av offentlig sektor i Sverige.

– Kommuner och regioner har ett brett uppdrag och har i samband med pandemi och ett oroligt omvärldsläge fått ännu fler arbetsuppgifter. Det viktigaste för våra kunder är säkerhet och en hög grad av automation, säger Marie Ceder.

70 000 it-specialister saknas. Vad vill du se för åtgärder från branschen?

– Helt avgörande för att möta behovet är att jobba aktivt med mångfald och inkludering, vi är för snäva i vår rekrytering. Branschen måste också vara en drivkraft i att få fler med olika bakgrund att välja utbildningar inom tech. Ett konkret exempel är att det fortfarande är bara hälften så många tjejer som killar som påbörjar en civil- eller högskoleingenjörsutbildning.

Marie Ceder, vd, Visma PubliTech

Hur arbetar ditt företag för att säkra behovet av techkompetens?

– Inom Visma-koncernen så har vi ett traineeprogram som är en mycket bra möjlighet för unga talanger att prova på flera olika roller/projekt under en tidig fas i arbetslivet. Jag hoppas även att Visma PubliTech med en könsfördelning på 57% kvinnor och 43% män kan visa på att den traditionella obalansen håller på att brytas. Tech-branschen är avgörande för samhällsutvecklingen och då behöver vi bygga kompetens baserad på mångfald.

– Vi samarbetar också med flera universitet och högskolor runt om i landet för att visa på de många olika karriärvägarna och möjligheterna som finns inom ett techbolag.

Vad vill du se för initiativ från politiker och beslutsfattare? 

– För mig är det avgörande att vi upprätthåller en nära dialog mellan näringsliv, politiker och beslutsfattare. Som leverantör av verksamhetskritiska lösningar till offentlig sektor så förhåller vi oss konstant till regelverksutveckling. Det är då viktigt att det finns en transparens, dialog och framförhållning så att vi kan fatta kloka och långsiktiga investeringsbeslut. Jag ser gärna breda remissrundor när det gäller ny lagstiftning så flera aktörer kan bidra med insikt. Det skulle också vara önskvärt om utredningar genomfördes snabbare så att lagstiftningen kan gå i takt med teknikutvecklingen.

– Om vi ser till behovet av techkompetens tror jag att våra beslutsfattare kan göra mer för att underlätta för företag men även enskilda individer att ställa om och vidareutbilda/omskola sig inom tech.

Hur arbetar ni för att förhindra cyberattacker?

– Jag tror inte någon kan säga att man helt kan förhindra cyberattacker. Däremot så måste vi förstås löpande bevaka, agera och informera våra kunder om vi upptäcker en sårbarhet, hot eller attack. Vi delar också med oss av vår kunskap och har en dialog med kunderna kring vad de kan göra. Inom Visma-koncernen har vi både centrala och lokala resurser som jobbar med IT-säkerhet och Informationssäkerhet och vi arbetar löpande med säkerhetsramverk och uppföljning.

Hur viktiga är hållbarhetsfrågorna för er?

– Visma PubliTech’s vision är att stärka offentlig sektor med innovativa lösningar som bidrar till maximerad verksamhetsnytta och ett hållbart samhälle. Vår produktutveckling har ett tydligt hållbarhetsfokus och vi gör medvetna val när det gäller lagring av data. Inom Visma-koncernen finns också flera företag som erbjuder mjukvara som underlättar för våra kunder att arbeta med hållbarhet och förenklar insamlandet av data från exempelvis redovisning och lönesystem.

– Mångfald och inkludering är också en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Vi har under lång tid arbetat hårt med att förbättra balansen mellan könen där vi inom Visma i Sverige idag har 50/50 fördelning mellan män och kvinnor i flera bolag, inom VIsma PubliTech specifikt är den siffran 57 % kvinnor, 43 % män. Men vi arbetar också på en ökad inkludering så att vi får in människor med olika bakgrund. Det är är givetvis bra för samhället men olika perspektiv ger också en bättre produktutveckling.

Vilka fördelar har du sett med ett medlemskap i TechSverige?

– Förutom den arbetsgivarservice vi får med medlemskapet så tycker jag att Techagenda för Sverige är ett bra exempel där vi som bransch samlar våra insikter för att göra skillnad. Vår bransch är oerhört viktig för hela Sveriges konkurrenskraft och utveckling!