Hoppa till innehåll
Med fortsatt inriktning på hållbarhet i vår artikelserie  Hej vd passar det bra att sätta fokus på Atea som nyligen utsågs till världens mest hållbara bolag inom IT services på indexmätningen Global 100. För Ateas vd Linus Wallin är hållbarhet är en självklar del i den långsiktiga ambitionen och arbetssättet.

– Vi har arbetat med ett antal väl utvalda frågor och målsättningar inom hållbarhet under många år vilket gör att vi orkar utmana inte bara oss själva i grunden utan hela vårt ekosystem. Vi var den första återförsäljaren i världen att bli medlem i Responsible Business Alliance (RBA) och ett av de första företagen globalt att sätta ett forskningsbaserat klimatmål, verifierat av Science Based Target Initiative (SBTI). Genom att vi arbetar så systematiskt, dedikerat och genomtänkt tillsammans med våra kunder och partners kan vi också se vilken effekt vi skapar tillsammans, säger Linus Wallin.

Vad betyder Global 100-utnämningen för er?

– Vi är givetvis ödmjuka och stolta över att ha fått denna utmärkelse, dessutom för andra året i rad. Att uppmärksammas globalt visar att vi är på rätt spår i vår resa att bygga en hållbar framtid. För att åstadkomma långsiktiga förändringar behöver vi påverka hela ekosystemet, vilket inkluderar både våra kunder och våra partners i hållbarhetsresan, men även konkurrenter. Det kan inte bara finnas en vinnare, utan alla måste bli vinnare på hållbarhet. Våra ansträngningar ger effekt, men vi är långt ifrån klara.

Var har ni lagt ert fokus inom hållbarhetsområdet?

– Givet vår position på marknaden ligger ett av våra starkaste fokus på omställningen till en cirkulär ekonomi. Atea var ett av de första bolagen i it-branschen att erbjuda ett återtagskoncept, som nu växt fram till den innovativa tjänsten Goitloop som möjliggör cirkulär transformation. I dag inhämtar vi begagnad it-utrustning från våra kunder, rensar utrustningen helt från data och förbereder utrustningen för återanvändning och, när det inte är möjligt, återvinning. Ett avgörande mål i vårt hållbarhetsprogram är att vi, för varje teknisk enhet vi säljer, ska vi ta tillbaka minst en enhet. Det skapar förutsättningar för återanvändning av hela enheter, men också av komponenter och material som behövs för ny och mer hållbar tillverkning, säger Linus Wallin och fortsätter:

– Vi har fantastiska förutsättningar att engagera både våra kunder och partners i vårt arbete. En grundpelare i vårt hållbarhetsarbete är Atea Sustainability Forum – Nordens viktigaste mötesplats för hållbar it. Där sammanför vi tillverkare, experter och it-köpare som delar med sig av kunskap och erfarenheter. Mötesplatsen sammanfaller även med vår årliga hållbarhetsrapport Atea Sustainability Focus som vi genomfört sedan 2018. I rapporten samlar vi svenska it-köpares röster för att kraftfullt och transparent berätta för resten av världen vad som behöver åtgärdas för att uppnå en mer hållbar it-bransch. Både rapporten och mötesplatsen är starkt bidragande faktorer till att it-branschen exempelvis har ökat sin ambition både när det gäller cirkuläritet och transparens.

Vad har ni för planer för det fortsatta hållbarhetsarbetet?

– Vi ser att it kommer att spela en avgörande roll för att skapa en netto-noll och cirkulär framtid. It-sektorn står för cirka två procent av världens utsläpp, men kan starkt bidra till att sänka de övriga 98 procenten. Vi har satt höga ambitioner som handlar om att minska vårt eget klimatfotavtryck i linje med Parisavtalet och minst halvera vårt utsläpp till år 2030. Det starkaste bidraget vi kan göra är att hjälpa våra kunder att undvika hundra gånger större utsläpp jämfört med det klimatavtryck vår egen verksamhet ger upphov till. Det kan vi uppnå med hjälp av både etablerade lösningar så som videomöten, molntjänster och smarta kontor, men även med innovativa lösningar inom ramen för IoT, AI, analytics och effektivisering av hela processer. Vi har all teknik, erfarenhet och kunskap som krävs för att identifiera och utveckla lösningar som gör oss mer energieffektiva. Samtidigt gör vi planeten en stor tjänst.

Vad anser du är branschens största utmaningar sett till hållbarheten?

– Just nu är det vi i näringslivet som är ledande när det gäller hållbar utveckling i samhället. Som Nordens ledande leverantör av it har vi en otrolig möjlighet att vara med och bygga det framtida Sverige med it, och det är något som vi ständigt arbetar med tillsammans med våra kunder och partners. Men klimatomställningen kräver att alla i samhället bidrar och för att lyckas ställa om krävs både modiga och konkreta beslut. Politiker, både nationellt och internationellt, behöver kliva fram och visa att de tar dessa frågor på samma allvar som vi.